2017.gada 8.februārī Kandavas internātvidusskolā notika Kandavas novada Jauno vides pētnieku forums – „Skolēni eksperimentē”.

08.02.2017

 No Zantes pamatskolas  Vides draugu  pulciņa šajā konkursā ar saviem darbiem piedalījās 5 skolēni .

n.p.k.

Darba nosaukums

Autors

1.

Svara zudums kartupelim.

Madara Krūmiņa 5.kl.

2.

Tīra ūdens iegūšana.

Ieva Krūmiņa 3.kl.

3.

Koka vecuma noteikšana.

Linda Ziemele 4.kl.

4.

Mati-galvas rota.

Beāte Dišlere 6.kl.

5.

Dažādi lakata sasiešanas veidi.

Daina Krūmiņa 8.kl.

 Ņemot vērā žūrijas vērtējumu, Daina Krūmiņa ieguva simpātiju balvu.  Zantes skolu Jauno vides pētnieku  Rīgas atklātajā kārtā pārstāvēs Madara Krūmiņa ar savu pētījumu par kartupeli.

Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums pirmo reizi notiks Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, un tajā piedalīsies 300 skolēni un pedagogi no visas Latvijas.

24.02.2017 - 26.02.2017

Ekoskolu foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmā aktuālajām tēmām un palīdzēt Ekoskolu pārstāvjiem labāk izprast, kā programmas vērtības iespējams īstenot praksē, lai ikdienā veicinātu videi draudzīgu rīcību. Forums sniedz iespēju jauniešiem un pedagogiem no dažādām Ekoskolām iepazīt vienam otru un dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī smelties iedvesmu zaļa dzīvesveida piekopšanai un popularizēšanai. To nodrošina daudzveidīga un piesātināta foruma programma, kurā ietvertas ne tikai tematiskas nodarbības, bet arī aizraujošas aktivitātes, piemēram, pārgājiens Mangaļsalā un jau par tradīciju kļuvušās Ekoskolu Olimpiskās spēles. Forums aicinās dalībniekus iedziļināties nozīmīgos vides jautājumos – nodarbības palīdzēs labāk izprast bioloģisko daudzveidību Latvijas ainavās un pasaulē, apzināties mūsu lomu klimata pārmaiņās un izvērtēt savu ikdienas paradumu ietekmi uz pārtikas aprites sistēmu un atkritumu daudzumu pasaulē. Savukārt praktiskajās darbnīcās skolēni un pedagogi apgūs lietderīgas prasmes – piemēram, kā ekoloģiski gatavot ēst vai radīt modernu apģērbu, kā rīkot pasākumus, pēc iespējas mazinot to ietekmi uz vidi, un kā bez atkritumu radīšanas pagatavot pašiem savas higiēnas preces.   Rīgas Rīnūžu vidusskola, kurā notiks Ziemas forums, ir skolēnu skaita ziņā lielākā Ekoskola Rīgā, un var lepoties ar ilggadēju pieredzi programmā. Šogad jubileja ir ne tikai Ekoskolu programmai kopumā, bet arī Rīgas Rīnūžu vidusskolai, kas programmā piedalās jau desmit gadus.   Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas savas darbības Latvijā 15 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes.

 Arī Kandavas novada Zantes pamatskolas pārstāvji  piedalīsies  ziemas ekoforumā. Kopā ar skolotāju savu skolu pārstāvēs 8.kl. skolniece-Daina Krūmiņa un 6.kl.skolniece Beāte Dišlere, kura ir arī skolas ekopadomes priekšsēdētāja. Abas meitenes labi mācās, ir aktīvas skolas ekopadomē un  līdzpārvaldē.Abas piedalījas Kandavas novada izglītības pārvaldes organizētajā  konkursā – Skolēni eksperimentē. Daina ieguva simpātiju balvu, parādot, kā dažādos, interesantos veidos var izmantot  lakatus.   Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Ekoskolu Ziemas forums notiek ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode @zemesdraugi .lv

Pasniegtas  ATZINĪBAS par labām un teicamām sekmēm 2016./2017.m.g. 1.semestri noslēdzot:

26.01.2017

1.klases skolniecei Samantai Riekstiņai, Evelīnai Krastiņai, Kristiānai Sendijai Ozolai un 1.klases skolniekam Artūram Šteinam

2.klases skolniecei Dārtai Cinkusei, Annijai Savvai un 2.klases skolniekam Kristeram Oliņam

3.klases skolniecei Ievai Krūmiņai, Sabīnei Kristelai Alkšbirzei un 3.klases skolniekam Romijam Puškinam un Robertam Šmeldam

4.klases skolniekam Mārim Uldim Doniņam

5.klases skolniecei Madarai Krūmiņai, Sofijai Līgai Ābelei un Elīzai Oliņai

6.klases skolniecei Beātei Dišlerei, Maijai Ilvai Puškinai un 6.klases skolniekam Ernestam Jānim Kodolam

7.klases skolniekam Edijam Zagorskim

8.klases skolniekam Nikam Brīverim

Ziemassvētku pasākums "Garšas un smaržas svētki" Zantes skolā

21.12.2016


Ziemassvētku garšas, smaržas

Pasakainu vēsmu nes,

Un ikkatrs, kas to baudīs

Savu laimi ieraudzīs.

Ziemassvētku pasākums Zantes skolā notika 21. decembrī. Šogad tie bija garšu un smaržu svētki. Skolēni ar saviem vecākiem un ciemiņiem pulcējās skolas zālē pie galdiņiem.

 Viss bija neierasti un savādāk. Skatītājus priecēja skolas teātra uzvedums “Mazā raganiņa” skolotājas A.Grundmanes režijā. 

Izrādē piedalījās teātra pulciņa dalībnieki V.Demidova – krauklis

M.I.Puškina - Pulkstenis

D. Krūmiņa -  Eglīte

Keita, Beāte, Maija -  Sniegpārsliņas

A.Besere -  Lausks

M. Vanderzelle - Zaķis

M. Krūmiņa -  Vāvere

A.Mihailovs -  Ansītis

I.Krūmiņa -  Grietiņa

Lielās raganas – skolotājas Sintija, Laura, Inese, Daiga

Un mazās raganiņas tēlā iejutās skolotāja Elita.

Pēc teātra izrādes skolēni savās klašu telpās nedaudz atpūtās, saņēma liecības un drīzi vien devās atkal uz skolas zāli, lai turpinātos balle.

Balles laikā ieradās kuplā sniegavīru ģimene (7. klases skolēni ar vecākiem tērpti maskās), lai pasniegtu gaidītās saldumu paciņas. Visiem bija liels izbrīns par Ziemassvētku vecīša aizvietotājiem gumijas zābakos. Bet ko tu iesāksi, ja ziemas vidū uznāk lietus un dubļi! Amizanti, jautri un interesanti sniegavīri padomājuši par uzdevumiem, lai bērni un skolotāji saņemtu dāvanas.

Ideja par zāles noformējumu un tematikas izvēli piederēja 7. klases skolēniem un skolotājai E.Osei.

Pēc skolēnu un vecāku atsauksmēm svētki bija izdevušies lieliski, arī jauninājums par kopā būšanu visa pasākuma garumā pie galdiņiem izdevās.

Paldies visiem, kas kopā bija un novērtēja mūsu veiksmes un arī mazās neveiksmītes!


Ziemassvētku pasākums "Vecīša cimdiņš" Zantes pirmsskolas grupās

19.12.2016

19. decembrī Zantes pamatskolas pirmsskolu grupu bērni svinēja Ziemassvētkus. Šoreiz Zantes pamatskolas pirmsskolu grupu bērni Ziemassvētku pasākumā izspēlēja ludziņu "Vecīša cimdiņš".

Paši mazākie (jauktās grupas bērni) bija lāči, vidējie (piecgadnieki) zaķi un vilks, bet lielākie (sešgadnieki) pelītes, muša, gailis un vecītis. Spēlējot teātri,  dziedot dziesmas, dejojot un  skaitot dzejoļus bērni ar prieku parādīja šo lugu vecākiem.

Pēc uzveduma bērnus apciemoja Ziemassvētku vecītis. Viņš pārbaudīja kā bērni dzied un skaita dzejoļus, kopā ar bērniem gāja rotaļās. Atzinis, ka mūsu bērni ir lieli malači, izdalīja visiem saldumu paciņas.

TAUTAS BUMBAS SACENSĪBAS!

23.11.2016

23.novembrī 4.-5.klašu meiteņu un zēnu komandas piedalījās Kandavas novada tautas bumbas sacensībās. Sacensības notika K.Mīlenbaha vidusskolā un sporta hallē. Kopskaitā bija 10 komandas.

Meiteņu komanda ieguva 3.vietu, zēnu komanda 4.vietu. Apsveicam!

Meiteņu komandā piedalījās – M. Krūmiņa, M. Vanderzelle, S. Šneidere, K. Liepiņa, E. Celmiņa, S. Ābele,A.Dišlere, L.Ziemele, E.Oliņa.

Zēnu komandā – M.Doniņš, K.Kālis, R. Puškins, A.Lūsis, K.Bīlavs, K.Doniņš, G.Beseris, K.Zonbergs, R.Krastiņš.

                                                                                                                     Sporta skolotāja

Lāčplēša dienas Ierindas skate!

11.11.2016

11.novembrī notika ikgadējā ierindas skate. Šogad piedalījās visas klases, arī 1.klases skolēni.

Skolēnu sniegumu un prasmes vērtēja žūrija –vecāki  E. Lāce, I.Timoškina, U. Oliņš, skolotājs N.Kupcāns un direktore K.Elksnīte. 1.-4.klašu grupā uzvarētāji ir 1.-2.klase, kas priecēja visus ar savu priekšzīmīgo sniegumu. 2.vieta 4.klasei, 3.vieta – 3.klasei.  5.-9.klašu grupā labākie – 9.klase, 2.vieta – 7.klasei, 3.vieta – 6.klasei. Arī 5.un 8.klases soļoja ļoti labi. Šogad īpaši klases bija piestrādājušas pie noformējuma. Paldies klases audzinātājiem!

Atbildīgs uzdevums ir komandierim. No viņa prasmēm ir atkarīgs visas klases rezultāts. Tāpēc viņi tika vērtēti īpaši. Labākais komandieris 1.-4.kl. grupā Roberts Stols – 2.klase, 5.-9.kl. grupā – Valērija Demidova – 7.klase.

Paldies visiem!

                                                                                                                                  Sporta skolotāja

<>


Jaunākās galerijas