Drukas resursa adrese: http://zantespsk.lv/eko_padome/ekopadomes_sastavs
Drukas datums: 18:48:02 22.01.2020

Ekopadomes sastāvs:26.01.2017

Vārds, uzvārds, amats

Kristīne Elksnīte skolas direktore

Elita Ose - mācību pārzine

Zaiga Puriņa - skolas EKO darbs koordinatore

Anita Gaile - skolas Mazpulku vadītāja

Gunita Sprukte - tehniskais darbinieks

Daiga Petrova - vecāku pārstāvis

Beāte Dišlere - EKO pad.vadītāja, 8.kl.

Valērija Demidova - pasākumu organizatore, 9.kl.

Arkādijs Mihailovs - noformēšana, 9.kl.

Diāna Mihailova - noformēšana, 9.kl

Anete Dišlere - EKO e-pasta pārzine

Elīza Oliņa - protokolists

Daina Eversone - skolas mediķis

Kandavas novada Zantes pamatskolas EKO darba plāns 2018./2019.m.g.