Drukas resursa adrese: http://zantespsk.lv/projekti/esf_projekts_karjeras_atbalsts_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades
Drukas datums: 18:13:58 19.10.2019

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”03.09.2018