Drukas resursa adrese: http://zantespsk.lv/projekti/esf_projekts_karjeras_atbalsts_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades
Drukas datums: 23:10:04 20.07.2019

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”03.09.2018