Ekopadomes sastāvs:26.01.2017

vārds uzvārds

amats/klase

Kristīne Elksnīte

skolas direktore

Zaiga Puriņa

skolas EKO darbs vadītāja

Elita Ose

mācību pārzine un sociālais pedagogs

Laila Šaicane

sporta sk.

Antra Grundmane

1.kl. audz.

Daiga Poška

2.kl. audz.

Sintija Kļava

6.kl.audz.

Anita Gaile

8.kl. audz.

Jānis Kālis

Zantes pag.pārvaldes vadītājs

Daina Eversone

ārsta palīgs

Kārlis Ērglis

vecāku pad.

Dace Roze

vecāku pad.

Anda Besere

vecāku pad.

Niks Brīvers

8.kl.pasākumu org.

Arkādijs Mihailovs

7.kl.

Maija Puškina

6.kl pasākumu org.

Gunita Pole

9.kl.pasākumu org.

Daina Krūmiņa

8.kl.priekšsēdētāja vietniece

Elīza Oliņa

5.kl.protokoliste

Beāte Dišlere

skolēnu EKOpadomes priekšsēdētāja

Liene Dišlere

skolas tehniskais darbinieks

Aigars Dišlers

skolas saimnieks un autobusa šoferis

Gunita Sprukte

skola stehniskais darbinieks

<>


Jaunākās galerijas