Drukas resursa adrese: http://zantespsk.lv/skolenu_parvalde/kandavas_novada_zantes_pamatskolas_skolenu_lidzparvaldes_un_eko_padomes_darba_plans_2015_16_m_g_1_sem
Drukas datums: 09:57:53 25.03.2019