Drukas resursa adrese: http://zantespsk.lv/skolenu_parvalde/latvijas_dabaszinatnu_pedagogiem_pieejama_jauna_zinatnisko_eksperimentu_gramata_skoleniem
Drukas datums: 18:08:41 13.12.2018