Pārskats par Skolēnu pašpārvaldes darbu 2015./2016.māc.g.22.11.2016

(vēlams aizpildīt Skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem)

1.       Skolas nosaukums - Kandavas novada Zantes pamatskola

 

2.       Dalībnieku skaits un vecuma grupas, kuras darbojas SP – prezidents (9.kl.), viceprezidents (9.kl.), sekretārs un protokolists (9.kl.), kultorgs (2skolēni 9.kl. un 5.kl.), sporta metodiķis ( 2skolēni 9.kl. un 6.kl.), sabiedrisko attiecību speciālists ( 3 skolēni no 9.kl. un 7.kl.), fotogrāfs – prese (2 skolēni no 8.kl.), EKO programmas līderi (3 skolēni no 5.kl. un 6.kl.)

________________________________________________________________________

 

3.       Pašpārvaldes struktūra, SP vadītājs – prezidents: Signe Petrova

 

4.       Prezentācijas materiāli (skolas avīze, bukleti) – skolas mājaslapa : zantespsk.lv, interaktīvais ziņojuma dēlis;  2x gadā informatīvais buklets;

________________________________________________________________________

 

5.       Galvenās aktivitātes māc. gada garumā : 1) Latviešu kinofilmu vakars ; 2) Ēnu dienas novadā; 3) riteņbraucēju apliecību kārtošana; 4) Solistu konkursa vadīšana “kukaiņu festivāls - 2016”; 5) akcijas “labie darbi skolai” (talkas, makulatūras vākšana, bojāto elektro preču vākšana, nodošana, meža dienas, latvisko tradīciju iedzīvināšana);

________________________________________________________________________

 

6.       Jaunievedumi šajā māc. gadā: 1. Skolēnu drošība – riteņbraucēju apliecību iegūšana;

2. Jauno ugunsdzēsēju starti starptautiskajās sacensībās “ Brašais ugunsdzēsējs - 2016”

 

7.       Sadarbība ar skolas vadību/pašvaldību: atjaunota un veikti uzlabojumi vecā kultūras nama telpā brīvā laika pavadīšanai jauniešiem, florbola spēlēšanai;

 

8.       Sadarbība ar citām izglītības iestādēm/organizācijām/jauniešu klubiem: EKO skolu programmu ietvaros organizēts draudzības pasākums ar Saldus Cieceres skolas jauniešiem;

________________________________________________________________________

 

9.       Starptautiskā sadarbība (projekti, konkursi) 

__________________________________________________________________________

 

10.   Dalība citu organizāciju rīkotajos pasākumos: MAXSIMA rīkotā akcija “Es savai skolai”

__________________________________________________________________________

 

11.   Skolēnu pašpārvaldes skolotājs-konsultants  2015./2016. māc. gadā

Skolotāja: Elita Ose

SP dalībnieka vārds, uzvārds

Skolēnu pašpārvaldes darba raksturojums

·         S.Petrova

·         L.Besere

·         A.Bērziņš

·         M.Ērglis

: Ļoti nozīmīgs gads – esmu nominēta par Gada jaunieti;

: Man izdevās noorganizēt labu kino vakaru skolā;

: skolēnu vadītie pasākumi ir daudz interesantāki, tā solistu konkursā pārtapu par kukaini;

: Mums tagad ir kur spēlēt florbolu; Paldies pašvaldībai!

<>


Jaunākās galerijas