Atbalsta personāla darba grafiks 2019./2020.m.g.

Atbalsta personāls DienaLaiks Vieta
Speciālais pedagogs Z. PuriņaPirmdiena
Otrdiena 
Trešdiena 
Ceturtdiena 
Piektdiena
 9.30 –14.40 
8.40-13.00
8.4
0-13.50
8.40-13.00; 13.55-14.35
8.40-11.50
Speciālā pedagoga kabinetā
Speciālā pedagoga kabinetā
Speciālā pedagoga kabinetā
Speciālā pedagoga kabinetā
Speciālā pedagoga kabinetā
Logopēds I. PoleCeturtdiena
8.40 - 11.50
12.20 – 16.00
Skola Logopēda kabinets
Pirmsskolas izglītības iestāde
Sociālais pedagogs A.BesereTrešdiena8.40 - 11.00Logopēda kabinets


<>


Jaunākās galerijas