Atbalsta komandas sastāvs

Direktore: K.Elksnīte

Atbalsta komandas vadītāja: Ē. Ieviņš

Administrācijas pārstāvis: direktora vietnieks izglītības jomā Ē.Ieviņš

Sociālais pedagogs: A.Besere

Speciālais pedagogs: Z.Puriņa

Logopēds: I.Pole

<>


Jaunākās galerijas