Atbalsta personāla darba grafiks 2018./2019.m.g.01.09.2018

Atbalsta personāls DienaLaiks Vieta
Speciālais pedagogs Z. PuriņaPirmdiena
Otrdiena 
Trešdiena 
Ceturtdiena 
 9.50 –10.40 – 12.10
10.40 – 12.10
9.50 – 10.30; 14.20 – 15.50 
9.50 – 11.20
Speciālā pedagoga kabinetā
Speciālā pedagoga kabinetā
Speciālā pedagoga kabinetā
Speciālā pedagoga kabinetā
Speciālais pedagogs A. KrūtainePirmdiena
Otrdiena 
Ceturtdiena 
10.40 – 11.20
9.00 – 9.40; 12.40 – 15.00 
12.40 – 13.20
Vizuālās mākslas kabinets
Vizuālās mākslas kabinets
Vizuālās mākslas kabinets
Logopēds I. PolePiektdiena
Piektdiena
9.00 – 12.10
12.40 – 16.00
Skola Logopēda kabinets
Pirmsskolas izglītības iestāde
Sociālais pedagogs E. OsePirmdiena13.00 – 16.00Direktora vietnieka kabinets


<>


Jaunākās galerijas