Lapas karte

Zantes pamatskolas rekvizīti

Nosaukums: Tukuma novada pašvaldība

Struktūrvienības nosaukums: Zantes pamatskola

Nodokļa maksātāja reģ. Nr. LV90000050975

Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Pakalpojuma vai preces izsniegšanas vai saņemšanas vietas adrese: Skolas iela 14, Zantes pagasts, Tukuma novads, LV-3134

Paraksttiesīgā persona: direktore Kristīne Elksnīte

e-pasts: zantskola@inbox.lv,

mob.t.nr. 29115674

Tukuma novada pašvaldības bankas konta rekvizīti: 

Reģ.Nr. 90000050975 

A/S "Swedbank" 

Kods: HABALV22 

Konta Nr.: LV17HABA0001402040731


<>


Jaunākās galerijas