Kandavas novada Zantes pamatskolas ārpusstundu pasākumu plāns23.09.2019

  Kandavas novada Zantes pamatskolas ārpusstundu pasākumu plāns

I. semestrim 2019./20.m.g.

N.p.k.

Pasākums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

1.

Zinību diena

2.septembris

Kultūras nams

 A.Grundmane

2.

Dzejas dienas

9-14.09

Bibliotēka

Latv. val. skolotāji

3.

Tēvu diena

12. septembris

Skola

A.Gaile

4.

Skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanas

9.-14. septembris

Skola

T.Tripāne

5.

Olimpiskā diena (skola un PII)

20. septembris

Stadions

T.Tripāne

6.

Drošības diena

septembris

Skola

Policijas darbinieki

7.

Miķeļdiena

27. septembris

PII

M.Jekuma, I.Ābele

8.

Zantenieku fotoizstāde „Dārza brīnumi”

27. septembris

PII

M.Jekuma, I.Ābele

9.

Skolotāju diena

4.oktobris

Skola

S.Kļava

10.

Rudens talka

oktobris

Skola

Klašu audzinātāji

11.

Atpūtas vakars vecākiem ( arī PII)

18. oktobris

Kultūras nams

 D.Poška

12.

Mārtiņdienas Zaļais tirgus

7.novembris

Skola

Sākumskolas kl. Audzinātāji, Z. Puriņa

13.

Mārtiņdiena

7.novembris

PII

Skolēnu pašpārvalde,M.Jekuma, I.Ābele

14.

Lāčplēša dienas militārās stafetes

11. novembris

Skola

L.Šaicāne

15.

Lāčplēša dienas lāpu gājiens

11. novembris

No skolas

L.Šaicāne

16.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

15. novembris

Skola

Mūzikas skolotāji, latviešu val. skolotāji

17.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

15. novembris

PII

M.Jekuma, I.Ābele

18.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts

16.novembris

Kultūras nams

E.Lāce. Piedalīsies skolas skolēni.

19.

Pasaku pēcpusdiena

2.-7 decembris

PII

M.Jekuma, I.Ābele

20.

Ziemassvētku eglīte

17.decembris

PII

M.Jekuma, I.Ābele

21.

Adventi gaidot-skolas sagatavošana svētkiem

3.-7.decembris

Skola

T.Tripāne, klašu audzinātāji

22.

Skolas Ziemassvētku eglīte

19.decembris

Skola

Klašu audzinātāji

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā T.Tripāne

 

<>


Jaunākās galerijas