Karjeras izglītība

1231312.jpg

Attālināto mācību laikā karjeras izglītības nodarbības notiek Zoom platformā, kas dod lielisku iespēju iepazīties ar dažādām profesijām.

22.02 notika nodarbība “112”, kuru vadīja lektore I.Bergmane. Skolēni uzzināja par ugunsdrošības pasākumiem, par ugunsdzēsēja profesiju, kur mācīties šo profesiju, kādas prasmes nepieciešamas darbiniekiem. Interesanta bija video filmiņa, kuru demonstrēja, lai uzskatāmi parādītu , kā neapdomīga rīcība nodara kaitējumu cilvēku drošībai.

8.03 notika nodarbība, kuru vadīja  Valsts policijas kinoloģijas nodaļas darbinieki Edgars Kaulakāns un Laura Elīna Pērkona. Skolēni uzzināja, ka kinoloģija ir zinātne par suņiem, to dresēšanu, jaunu šķirņu veidošanu. Speciālistus, kas dresē suņus, sauc par kinologiem, kā arī to, ka ir dažādu veidu kinologi un suņi tiek speciāli trenēti attiecīgajam dienestam-pazudušu cilvēku meklēšanai, narkotiku, sprāgstvielu meklēšanai u.c.

Direktores vietniece audzināšanas jomā Tija Tripāne

<>


Jaunākās galerijas