Lāčplēša diena!

04b1d0e1_60df_4ec3_af5e_60435337927b.jpg 

Maza mana tēvuzeme

Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme 

Divu roku siltumā.

 

Šogad, 11.novembrī – Lāčplēša dienā, 4.-6.kl. skolēni devās uz “Kurzemes cietokšņa muzeju”. Skolēni grupās darbojās muzeja telpās, meklēja atbildes uz jautājumiem, iepazinās ar muzeja eksponātiem. Noskaidroto informāciju ierakstīja vēstures skolotājas sagatavotajā darba lapā.  Īpaši aktīvi darbojās zēni.

Pēc tam visi skolēni un skolotāji, šogad arī bērnudārza 5.-6.grupiņa ar audzinātājām, pulcējās pie skolas ozola uz piemiņas brīdi. Godinājām visus karavīrus, kuri cīnījās par Latvijas valsts brīvību un neatkarību.  5.klases skolniece Kristiāna Puriņa lasīja patriotisku dzeju, vēstures skolotāja  L.Šaicaneiepazīstināja ar vēstures faktiem par 1918. un 1919.gada notikumiem. Noslēgumā visi nolikām svecītes skolas saimnieka izveidotajā auseklītī. Svecīšu liesmiņas vēl ilgi dega varoņu piemiņai no Zantes skolēniem

<>


Jaunākās galerijas