PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA!

Nemanot ir paskrējis kārtējais mācību gads, tūlīt, tūlīt sāksies skolēnu vasaras brīvlaiks, tāpēc ir laiks atskatīties, kā mums šajā mācību gadā ir veicies!

Kā ierasts, arī šogad tika pasniegtas Zelta, Sudraba un Bronzas liecības.

Sudraba liecību saņēma 4.klases skolniece Paula Buta ar vidējo vērtējumu 8,55 balles.

Bronzas liecības saņēma 5.klases skolniece Dagnija Rusmane - vidējais vērtējums 7,69 balles un 9.klases skolnieks Māris Uldis Doniņš - 7,81 balles.

Skolēniem, kuriem pietrūka tikai nedaudz līdz pašam labākajam rezultātam, tika pasniegtas pateicības par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem. Pateicības saņēma:

  • Lūcija Gilova 1.klase
  • Ralfs Gilovs 3.klase
  • Vanes Fekļistova 4.klase
  • Evita Rusmane 6.klase
  • Annija Savva 7.klase
  • Markuss Mušketovs 7.klase
  • Viktorija Koļcova 8.klase
  • Lāsma Petrina 8.klase
  • Ieva Krūmiņa 8.klase
  • Māris Maksimovs 9.klase

Izvērtējot skolēnu mācību sasniegumu izaugsmi, tika pasniegtas divas izaugsmes balvas - Alise Zorgei 3.klase, kura savus mācību sasniegumus, salīdzinājumā ar pirmo un otro semestri,  uzlaboja par 0,67 ballēm un Māris Maksimovs 9.klase savus rezultātus uzlabojis par 1,25 ballēm

Nominācija "Mazais Gada skolēns 2022" tika pasniegta 4.klases skolniecei Vanesai Fekļistovai.

Nominācija "Gada skolēns 2022" saņēma 8.klases skolniece Viktorija Koļcova.

Nomināciju "Gada skolotājs 2022" izpelnījās skolotāja Elita Ose.

Tā kā esam EKO skola, tad šajā mācību gadā paldies tika teikts visiem, kuri aktīvi piedalījās makulatūras, bateriju un nolietoto elektropreču vākšanā.

Par 2021./22. mācību gada "Zaļo cilvēciņu" tika atzīta Doniņu- Fekļistovu ģimene, kuri kopā nodeva 500kg makulatūras.

Pateicība tika izteikta Monta Liepiņas ģimenei par savāko un nodoto makulatūru 500kg apmērā.

Veicināšanas balvu par aktīvu dalību bateriju vākšanas konkursā pateicību saņēma Viktorija Koļcova.


Par aktīvu dalību skolēnu līdzpārvaldē pateicību saņēma Viktorija Koļcova, Markuss Mušketovs, Monta Rasa un Māris Doniņš.

Paldies visiem par ieguldīto darbu! Lai saulaina vasara!


<>


Jaunākās galerijas