Skolēnu uzņemšana 1.klasē 2022./2023.mācību gadam.

81-815125fun-school-cliparts-zone-children-at-school-clipart.jpgNO 1.MARTA UZSĀKAM SKOLĒNU UZŅEMŠANU 1.KLASĒ 2022./2023.MĀCĪBU GADAM!

Izglītības iestāde īsteno šādas izglītības programmas:

Pamatizglītības programma (programmas kods – 21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)


Papildus pie mums vari izmantot:

 • Pagarināto dienas grupu;
 • Atbalsta personāla (logopēds, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs) palīdzību;
 • Individuālo pieeju atbilstoši katra izglītojamā spējām;
 • Apgūt jaunas prasmes un iemaņas interešu izglītībā:
 • dejošanu tautas deju kolektīvā;
 • Dziedāšanu ansamblī un ukuleles spēli;
 • Robotiku datorikas pulciņā;
 • 541.Zantes Mazpulkā un darbošanos starptautiskajā EKO skolu programmā;
 • Pētniecisko prasmju attīstību āra nodarbībās;
 • Iespēja skolas un valsts svētkos sapucēties skolas formās;
 • Dalība Kandavas bērnu un jaunatnes sporta skolas un Kandavas mākslas un mūzikas skolas sagatavošanas grupās skolas telpās;


Topošo skolēnu var reģistrēt, ierodoties klātienē Skolas iela 14, Zantes pagastā, katru darba dienu no plkst. 9:00-15:00, vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz zantskola@inbox.lv 

Tālrunis informācijai: 29115674 

Uzņemšana 1.klasē/elektroniski parakstīts

Uzņemšana 1.klasē


<>


Jaunākās galerijas