Zantes skolas EKO komandas un skolēnu līdzpārvaldes motivēšanas diena Kandavas Jauniešu centrā “Nagla”


19.oktobrī - Rudens brīvdienās 12 jaunieši no Kandavas novada Zantes pamatskolas 5.- 9.kl. devās uz Novada centru – Kandavu.
Kandavas jauniešu centram jau vairākus gadus ir sadarbība ar Zantes skolēniem.
Šoreiz paši aktīvākie, radošākie tika izvirzīti piedalīties motivācijas dienā. Tas ir kā pieredzes iegūšana un sevis pilnveidošanas pasākums. Ir jāredz ,kās notiek citur, kā darīt labāk, interesantāk.
Jauniešus iepazīstināja ar dažādiem projektiem, pasākumiem, kas darbojas novadā.
Centra vadītāja Ilze Gotfrīda stāstīja par to, cik nozīmīgs ir jaunietis savas dzīves veidošanā.
Jaunieši spēlēja spēles, piedalījās diskusijā par skolas un sava ikdienas tēla veidošanu.
 Zantes jaunieši runāja par EKO skolas darba virzieniem šajā mācību gadā, par pasākumiem kurus gribētu kopīgi realizēt.
Tā, kopīgi vienojās par Whatsapp grupu, kurā runāt par aktuāliem ar jaunatnes darbu saistītiem jautājumiem, informācijas apriti skolā un novadā. Plānojam kopīgu draudzības pasākumu ar kaimiņu skolām.
Vai izdosies? Noteikti vismaz mēģināsim!

Līdzpārvaldes vadītāja Marta un koordinatore sk.Elita

<>


Jaunākās galerijas