Pasākumi 2. semestrī04.03.2020

Pasākumi

2019./2020.m.g.

II.pusgads

Pasākums Laiks Atbildīgais Atbildīgais
 •    
 • Zvaigznes diena-atvadas no ziemas saulgriežiem 6.janvāris Z.Puriņa, D.Poška,K.Elksnīte

  Cienasts putniņiem

  14.janvāris I. Ābele

  Barikāžu atceres dienas pasākums.

  20.janvāris L.Šaicane

  Pasaules sniega diena-sporta izpriecas svaigā gaisā.

  janvāris T.Tripāne

  Tikšanās ar Remtes un Zemītes skolu Eko padomēm.

  februāris Z.Puriņa

  Skolēni eksperimentē skolā.

  10.-14.februāris Mācību priekšmetu skolotāji

  “Dullais patsmitnieks”

  12.vai 13. februāris Tija Tripāne, skolēnu pašpārvalde

  Meteņdienas karnevāls

  18. februāris Ieva Ābele

  Skolēnu eksperimentu atklātā kārta Rīgā.

  marts Klašu audz.,Z.Puriņa

  Izstāde – Mana mīļākā grāmata

  17. marts Ieva Ābele

  Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts atceres brīdis

  25.marts Laila Šaicane

  Putnu dienas skolā.(sākumskola)

  aprīlis Z.Puriņa

  Lieldienas PII

  14. aprīlis Skolēnu pašpārvalde,

  Lieldienu pasākums „Olu kaujas’’

 • vai 16.aprīlis                           
 • Sākumskolas skolotāji Skolēnu pašpārvalde

  Meža dienas.Pavasara talka

  aprīlis Z.Puriņa

  Dabas pasākums Jaunmoku pilī

  aprīlis Tie, kuri vēlās

  Vides izziņas konkurss – Remtes pamatskolā

  aprīlis Z.Puriņa,

  Vecāku diena.Atklātās stundas.

  14.-17.aprīlis Skolotāji

  Projektu diena

  30.aprīlis E.Ose

  Augu aizsardzības diena LU Botaniskaja dārzā

  maijs Z.Puriņa

  Mātes dienas pasākums

  8.maijs Antra Grundmane, 3.kl.

  Mātes diena PII

  8. maijs Ieva Ābele

   

  Pēdējais zvans

  15.maijs 8.klase, Laila Šaicane, T.Tripāne

  Mācību ekskursija, pārgājiens

  28.maijs T.Tripāne, klašu audzinātāji

  Pēdējā skolas diena

  29.maijs Sk.direktore

  Izlaidums b/d

  maijs  

  MK sanāksme:

  ·         II.pusgada klašu audzinātāju izvērtējumu analīze

  ·         darba plāna analīze un ieteikumi nākamajam mācību gadam audzināšanas darbā

   

  2.jūnijs

   

  MK vadītāja

  T.Tripāne

  9.klases izlaidums

  12.jūnijs 8.klase, Laila Šaicane,Tija Tripāne,

   

  Direktora vietniece audzināšanas darbā:                                   / T.Tripāne/

   

   

   

   

  <>


  Jaunākās galerijas