Ciemiņi no Norvēģijas

05.12.2017 kur : Zantes pamatskola

Jau ceturto gadu skolu apciemo ciemiņi no Norvēģijas. Saldus Luter baznīcas māsu draudze.

Pasākuma organizatore bija aktīva Zantes audžumamma -  Jolanta Semjonova.

Šis pasākums bija veltīts  audžuģimenēm, aizbildņiem un cilvēkiem, kam nepieciešama palīdzība.

Skolas bērni arī veica labu darbu, iepriecinot ciemiņus ar sagatavotu koncertu. Pirmskolas bērni dejoja un dziedāja kopā ar savam skolotājām Agitu Holšteinu un Maritu Jekumu.

Skolas bērni dziedāja, bet  Marta un Elīza spēlēja savus iemīļotos instrumentus. Paldies skolotājam Dainim Krauklim.

Pirmssvētku laikā visi gaida dāvanas, tad nu mazajiem māksliniekiem tika kārumi un gandarījums par labu darbu.

Ne jau vienmēr par padarīto jāgaida samaksa, jāprot novērtēt to, kas mums ir. Tā ir ģimene, īstās mājas un patiesa mīlestība. Diemžēl mūsu pagastā ir daudz tādu bēniņu, kam visa tā pa īstam nav.

Mācīsimies arī otram dot, ne no otra mīļi lūgt.

Sveicieni mūsu Latvijai - dzimšanas dienā!

17.11.2017

17. novembrī skolā notika svinīgā līnija par godu Latvijas dzimšanas dienai. Šogad skolēni bija sagatavojuši muzikālu montāžu, kurā runāja savus sacerētus tēlojumus, dzejoļus, domas par Latviju. Sirsnīgi, mīļi un aizkustinoši vārdi veltīti valstij.

Šajā svētku reizē tika godināti čaklākie darba darītāji skolotāji un skolēni.

Par sasniegumiem Mazpulku darbā, pateicība skolotājai Anitai Gailei un skolēniem - Nikam Brīveram, Madarai Krūmiņai, Beātei Dišlerei un Ralfam Krastiņam.

Par EKO skolas programmas veiksmīgu realizāciju skolotājai Zaigai Puriņai.

Par apzinīgu darbošanos skolas prestiža celšanā - skolēnu Arkādiju Mihailovu.

Paldies skolotājai Lailai Šaicanei par militārās stafetes organizēšanu.

Skolotājas - Antra Grundmane un Daiga Poška apkopojušas skolēnu domu graudus, kurus bija iespēja izlasīt visiem pagasta iedzīvotājiem arī Zantes pagasta pasākumā. Veltījumi rakstīti uz koka dēlīšiem, kas priecē visus izstādes skatītājus Zantes pagasta kultūras namā.

Militārās stafetes

16.11.2017

Pēc vairāku gadu pārtraukuma, šogad 16. novembrī, skolā notika militārā stafete par godu Lāčplēša dienai un LR dzimšanas dienai. Tajā piedalījās skolēni no 4.-9.klasei.  Pavisam startēja septiņas komandas. Stafetē bija jāpaveic 8 etapi – škēršļu josla, jāatšifrē vēstījums ar morzas ābeces palīdzību, jāsniedz palīdzība ievainotajam un jāprot izsaukt “ātrā” palīdzība, jāmet granātas mērķī, jāpārvar mīnu lauks, jāšauj ar gaisa pistoli mērķī, jāizveido latviskā zīme Māras krusts, jāatpazīst valsts simboli un valsts ievērojamas personības. Komandām bija sagatavošanās uzdevums pirms militārās stafetes – jāizdomā komandas nosaukums un komandas noformējums.

Īpaši gribas uzteikt komandu “Latvijas sargi”!  Tajā startēja – M. Krūmiņa ( 6.kl.), B. Dišlere (7.kl.), V. Demidova ( 8.kl.), I. Krūmiņa (4.kl.) un A. Šulca (7.kl.). Meitenes malači! Noformējums atbilstošs Latvijas svētkiem, komanda sadarbojās, zinošas etapos, slavēja visi tiesneši. Paldies arī visām pārējām komandām! Rezultāti apskatāmi tabulā!  I. vietas ieguvējas no komandas “Zelta zivtiņas” – M. Vanderzelle (6.kl.), S. Ābele (6.kl.), S.Šneidere ( 6.kl.), A. Mihailovs (8.kl.) un K. Liepiņa (6.kl.) Balvas tika pasniegtas svinīgajā līnijā 17.novembrī. Tiekamies nākamgad!

                                                                                                                              Skolotāja Laila.

Cildens mans novadiņš 2017

15.11.2017

Zantes skolas 8.un 9. klases skolēni 15. novembrī piedalījās Kandavas novada rīkotajā pasākumā - Cildens mans novadiņš.

Kandavas internātvidusskolas zālē valdīja darbīga gaisotne. Sapulcējušies skolēni no visām novada skolām.

Komandā piedalījās Valērija Demidova, Antra Ozola, Arkādijs Mihailovs, Edijs Zagorskis, Laura Lampa, Jānis Krūmiņš no 8. klases un Edgars Misa, Inga Jeļičeva, Daina Krūmiņa un Raivis Dišlers no 9.klases.

Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotāja Anita Gaile un skolotājs Ēriks Ieviņš.

Mājasdarbā bija jāsagatavo īsfilma par 5 nozīmīgām vietām Zantes pagastā un reklāma par skolas komandu.

Klātienē skolēniem bija jāatbild uz daudziem āķīgiem jautājumiem. Pasākuma norise bija pietiekami atbildīgs pasākums, jo to vēroja gan Kandavas domes priekšsēdētāja, gan izglītības pārvaldes vadītāja un arī pagastu pārvalžu vadītāji.

Ieguvums pasākumā  – jauni draugi, prieks un gandarījums, ka mēs to varam, ja tik darām! 

Mārtiņdienas tirgus

10.11.2017 13:00

Zantes mazpulcēni Rīgā nodod savus izaudzētos sīpolus

08.11.20178. novembrī šalotes sīpolu ražu „Maxima Latvija ”veikalā tirdzniecības centrā „Domina Shopping” sagaidīja mazpulcēni kopā ar Zemkopības ministru Jāni Dūlkavu.

Šos sīpolus varēs iegādāties „Maxima Latvija”XX formāta veikalos.

Šalotes sīpolu audzēšanā iesaistījās 42 bērni no 21 mazpulka. No Zantes mazpulka uz šo pasākumu devās Madara Krūmiņa un Ralfs Krastiņš.

Zantes skolas absolventi no 1946.-2015.g.

31.10.2017

1946.gada absolventi - Skumpe Velta, Siliņa Ērika, Roķis Zigfrīds, Rācenājs Laimonis, Nulle Kārlis, Nolberga Millija, Lagzdiņš Arnolds, Lauris Kārlis, Lācis Žanis, Ķezbere Karmenīte, Kurmelava Mirdza, Kroiča Staņislava, Gelba Aina, Gržibovskis Jānis, Grīnhofa Maiga, Gorenko Broņislava, Gardovičs Eduards, Eniņš Guntis, Dravnieks Dzintars, Dišlers Jānis, Caune Didžus, Buivids Arvīds, Bogdanova Vēra, Bērziņa Biruta.

1947. gada absolventi 7.klase - Āboliņa Aina, Bricis Broņislavs, Dambergs Tobijs, Einbergs Ģirts, Forša Lilija, Gardoviča Jadviga, Gržibovska Viktorija, Jaungaile Albīne, Jākobsons Visvaldis, Kālis Voldemārs, Krūtaine Lilija, Ķenkare Ērika, Lasis Aivars, Miķelsone Nellija, Rieskta Austra, Rosicka Janīna, Rozenfelde Dzidra, Rūsis Kārlis, Siliņš Paulis, Skumpe Valija, Zoldners Arturs.

1948.gada absolventi - Āboliņš Imants, Bekmanis Imants, Bruce Maija, Cinis Edmunds, Daugule Inta, Grīnhofa Milda, Krauze Ilma, Kreceris Gunārs, Lase Rita, Lauva Gunārs, Liepiņa Mirdza, Ose Milda, Pirksts Visvaldis, Saulīte Velta, Skrebe Marija, Ziņģe Milda.

1949.gada absolventi - Bērziņa Tālija, Fībiga Lilija, Frice Ilga, Gaile Aina, Heidingere Astra, Indriksons Jānis, Kaļķe Amālija, Kreceris Ilmārs, Lauva Zenta, Lisovska Sofija, Nadziņa Rita, Nadziņš Gunārs, Neimanis Dainis, Rezevska Elga, Roķe Rita, Rozentāle Velta, Rosickis Žeņislavs, Salmiņa Ilga, Siliņa Aina, Stivriņš Donāts, Streistermane Irēna, Zoldners Miervaldis.

1950.gada absolventi - Budreika Vitauts, Feldmane Guna, Grīvīte Biruta, Gurska Vera, Javnišs Jānis, Krauze Ausma, Krūziņa Ausma, Lauris Jānis, Levicka Mirdza, Matroze Ērika, Pelīte Ilmārs, Rorbachs Uldis, Rorbachs Žanis, Viņķis Ilgonis.

 1951. gada absolventi -Biedris Valentīns, Buko Viktors, Feldmanis Vairis, Ivzāns Laimonis, Koroševskis Jānis, Ķenkare Rita, Lasis Guntis, Matrozis Gunārs, Nulle Egils, Putāne Lūcija, Putāne Veronika, Skumpe Aina, Sproģis Voldemars, Sproģe Agita, Strautniece Daina, Tīrā Daile, Vinniņš Ilgvars, Ziņģis Marģeris.

 1952. gada absolventi - Āboliņš Ervīns, Bekmanis Jānis, Bruce Vēsma, Buko Emilija, Cīrule Ausma, Eversons Laimvaldis, Fībigs Imants, Gržibovska Valentīna, Heidingere Vilma, Immermanis Edmunds, Javniša Anna, Katkovskis Andrejs, Kāle Maija, Krauze Livija, Krūmiņa Aina, Koroševska Antoņina, Levicka Laima, Ločmelis Anatolijs, Māliņš Aleksandrs, Pelīte Vija, Pirksta Dzidra, Podniece Irma, Podniece Mudīte, Radziņa Velta, Roķe Velta, Rosicka Broņislava, Rudzīte Aija, Rūsis Guntis, Siliņš Visvaldis, Tīsmane Dzidra, Vīnakmene Ārija, Vīnakmene Ērika,   Zichmane Lilita, Zoldnera Maira.

 1953.gada absolventi - Blumberga Vizma, Buko Vilis, Čudere Biruta, Eversone Velta, Gaile Biruta, Gailis Elmars, Joņina Viktorija, Olševska Valija, Pēpulis Juris, Plotko Jānis, Gržibovska Alise, Rosicka Anna, Skrabis Edgars, Strauss Ilgonis, Rakovska Māra, Vaivode Emīlija, Valdmane Inta, Vilmanis Jānis, Grima Merija, Rorbacha Tusnelda, Jegorska Valentina, Bērziņa Daina.

 1954.gada absolventi - Bērziņa Biruta, Birģelis Andris, Bitāne Irēna, Cīrule Melita, Dēze Velta, Gardovičs Alberts, Gardovičs Teodors, Grieze Kārlis, Grīnberga Vija, Jegorova Tamāra, Kālis Ilmārs, Lipsta Silvija, Livdāne Biruta, Mortukāne Rita, Švāns Arnolds, Umpane Ināra, Vēgnere Milda, Vīnakmene Rita, Zoldnere Sarmīte.

1955.gada absolventi - Bekmane Zigrida, Beseris Māris, Bitāne Velta, Bierande Aija, Gūtmane Zelma, Javniša Vēra, Kļaviņš Edmunds, Komuls Edvards, Krauze Ilga, Lase Rasma, Lācis Valdemārs, Obricka Fraņa, Rosickis Romāns, Rūsis Jānis, Saulīte Biruta, Skaparoviča Aisma, Skadiņa Dace, Vasermane Līga, Zudrags Ivars, Zūkure Vilma.

1956. gada absolventi - Beķere Ilga, Bruzgule Zinaida, Dembovskis Pēteris, Duka Jānis, Feldmane Vija, Gailis Jānis, Grieze Andris, Ķenkare Rita, Lasmane Livija, Līdaks Haralds, Rācenāja Biruta, Rosickis Česlavs, Rudeviča Biruta, Siļiņēviča Veronika, Sviķis Ēriks, Šmelde Lauma, Švāns Roberts, Valdavs Māris, Vasermanis Uldis, Vēvere Lilija, Vilmanis Reinis, Zudrags Jānis, Fiņķis Imants, Irbe Biruta, Jurganovskis Kārlis, Korotkijs Arnolds, Ķenkars Arvīds, Zonberga Rita.

1957.gada absolventi - Bērziņa Irēna, Gaile Lilita, Garoziņa Marta, Graudaka Rita, Ivzāns Aldis, Jēce Rasma, Jēcis Kārlis, Korotkija Maruta, Kāle Mirdza, Kļaviņš Jānis, Krauze Raimonds, Matisone Zigrīda, Neimanis Andris, Neimanis Imants, Pelīte Laimonis, Siliņš Elmārs, Skrebs Broņislavs, Sudmalis Jānis, Špērs Vilnis, Zvirbulis Valdis.

1957.gada 1.vidusskolas izlaiduma absolventi - Āboliņš Ervīns, Blumberga Vizma, Bruce Vēsma, Buko Vilis, Grima Mērija, Grinhofa Māra, Javniša Anna, Joņina Viktorija, Kāle Maija, Kļaviņš Antons, Kunkule Laima, Ķezbere Emīlija, Pēpulis Juris, Pirksta Dzidra, Plaude Elza, Plotko Jānis, Priede Aina, Putāne Anna, Radziņa Velta, Rorbacha Tusnelda, Rudzīte Aija, Skrabis Edvards, Vītoliņš Jānis, Zichmane Anna, Žurovska Milda.

1958.gada absolventi – Andersone Ārija, Andersone Inese, Birģelis Armils, Blumberga Dzidra, Cīrule Irena, Feldmanis Valters, Feldmanis Ilmars, Gaile Ināra, Gērmanis Dainis, Iceniete Rasma, Kauliņa Raina, Krūmiņa Zigrida, Ķenkare Velta, Lisovska Lidija, Obricka Regīna, Rācenāja Aina, Siļiņēviča Anna, Šenfelds Ojara, Timofejeva Ilze, Valdmanis Guntis, Vasermane Ilga, Zarāne Getrude, Zvirbule Līga, Žurovska Marija, Graudiņš Gunārs, Baltiņš Ivars. 

1958.gada 2. vidusskolas izlaiduma absolventi - Cīrule Melita, Dēze Velta, Ēvalds Edvīns, Feldmane Aina, Gardovičs Teodors, Jomerte Mudīte, Gerasimovs Viktors, Līdaks Jūlijs, Rasiņš Roberts, Tūce Nelija, Upmane Ināra, Upesjure Irēna, Zoldnere Sarmīte, Konrāde  Maija, Rezevska Zenta, Kālis Ilmārs, Burkevics Uldis, Gardovičs Alberts, Cinis Alvis, Mortukāne Rita, Krūmiņa Ilga.

1959.gada absolventi - Baumeistare Inta, Evarsone Vija, Fiņķe Sarmīte, Grīnbergs Laimonis, Iceniete Rūta, Karplis Imants, Kļaviņa Irēna, Linde Edvīns, Lisovskis Eduards, Mortukāne Elfrīda, Olševska Velga, Putniņš Alberts, Sviķis Alvis, Vīndedzis Arnis, Stanovskis Teodors, Lācis Andris, Bērziņa Astrīda, Gržibovskis Vladislavs, Javnišs Roberts.

 1959. gada 3.vidusskolas izlaiduma absolventi - Beseris Māris, Bērziņa Sarma, Dziļuma Gunta, Kļaviņš Edmunds, Komuls Edmunds, Krauze Ilga, Lase Rasma, Lācis Valdemārs, Saulīte Biruta, Skadiņa Dace, Zudrags Ivars, Zvinele Ilze, Ulmanis Māris.

 1960. gada absolventi - Bergmanis Ojars, Buivids Edgars, Fiņķis Mārtiņš, Grinhofa Marija, Jansons Jānis, Katkovskis Juris, Kļaviņa Vera, Koroševskis Antons, Linde Dace, Mucenieks Gunārs, Plečs Imants, Saulīte Silvija, Siļiņēviča Geņa, Špērs Alfreds, Vegnere Biruta,  Zudraga Dzidra.

1960.gada 4.vidusskolas izlaiduma absolventi - Alksne Ausma, Fiņķis Imants, Kaunese Irina, Mucenieks Marģers, Rācenāja Biruta, Siliņš Visvaldis, Siļiņēviča Veronika, Šmelde Lauma, Vasermanis Uldis, Vārliņa Aira, Vārpiņš Juris, Vēvere Lilija, Zudrags Jānis.   

1961. gada absolventi - Fiņķis Jānis, Korpe Lija, Valdmane Māra, Vilmanis Jānis, Stūrīte Irma, Šenfelds Ainis, Gailis Kārlis, Čudere Skaidrīte, Graudiņš Alvis, Kaudze Dzintra, Kokina Lilija, Čudere Dzidra, Lisovska Marija, Linde Andris.

1961. gada 5.vidusskolas izlaiduma absolventi - Andersone Rasma, Birznieks Indulis, Burkēvica Aina, Dumpis Vilnis, Feldmane Vija, Gaile Lilita, Griķe Valija, Jēce Rasma, Kāle Mirdza, Kļaviņš Jānis, Krauze Raimonds, Neimanis Imants, Pelīte Laimonis, Rasa Guna, Raudzeps Andris, Skubs Broņislavs, Sudmalis Jānis, Vārpiņa Rudīte, Vītoliņa Ausma, Špērs Vilnis.

1962. gada 6. vidusskolas izlaiduma absolventi - Blumberga Dzidra, Freimanis Ilmārs, Griķe Marija, Kupše Viesturs, Ķenkare Velta, Lisovska Lidija, Rācenāja Aina, Siļiņēviča Anna, Timofejeva Ilze, Vasermane Anta, Finkenšteins Osvalds, Kolosovskis Juris.

1963.gada absolventi - Blumbergs Jānis, Brucis Ilgvars, Graudiņa Līvija, Iceniete Ligita, Kļaviņš Valdis, Karotkija Aina, Korpe Lija, Sviķis Jānis, Šmelds Ivars, Vēvere Vēra, Irbe Biruta.

1963.gada 7.vidusskolas izlaiduma absolventi - Birģele Dzintra, Čunka Andris, Dreimane Emma, Evarsone Vija, Fiņķe Sarmīte, Grinbergs Laimonis, Iceniete Rūta, Kalniņa Anda, Kalvāne Rita, Karale Rita, Kļaviņa Irēna, Linde Edvīns, Lisovskis Eduards, Lūse Rūta, Riekstiņa Vija, Rozenberga Ruta, Andersone Ārija, Ēvele Līgonis, Kļaviņš Antons.

1964.gada absolventi - Blumbergs Osvalds, Cīrule Dzidra, Fiņķis Uldis, Ivzāne Ilze, Īstenais Uldis, Jākobsons Aldis, Kaudze Rūdolfs, Konrāds Vilnis, Novicka Sniedze, Paegle Skaidrīte, Pocius Antons, Podāne Ārija, Saulītis Norītis, Stūrītis Edvards, Šmaukstele Livija, Vārpa Edgars, Zudraga Velta, Koroševskis Ēvalds, Garoziņa Mārīte.

1965. gada absolventi - Bērziņš Armīns, Daunīte Antonija, Hremenkina Ausma, Ivanova Anita, Ivanova Vija, Koroševskis Aivars, Lāce Dzintra, Melderis Ivars, Podāne Ērika, Šmelde Astrīda, Šmelde Skaidrīte, Ulmane Inta.

1966.gada absolventi - Baumane Silvija, Beķere Velta, Fiņķe Vizma, Grošteins Juris, Kaudze Gaida, Korps Andis, Krauze Dainis, Krūmiņa Lauma, Melderis Jānis, Oliņa Vija, Pociuse Juze, Rutkovskis Kārlis, Pocius Staņislavs, Icenietis Ilmārs, Stūrītis Viktors.

1967. gada absolventi - Balčūns Vitauts, Blumberga Skaidrīte, Dobkevičs Imants, Grošteins Jānis, Karotkija Rasma, Kaudze Ilga, Mortukāne Aiva, Neimane Smaida, Oliņa Indra, Pūpola Ruta, Radziņš Aivars, Šmaukstelis Gunārs, Ulmane Inese, Ulmanis Aivars.

1968. gada absolventi - Bondarenoks Osvalds, Ivanovs Andris, Ivanova Elita, Ivzāns Arvīds, Jucēvičiute Madesta, Kanbergs Viesturs, Pļaviņš Edmunds, Leiduma Ināra, Osis Āris, Rutkovkis Ilmārs, Skrūzkalns Vilnis, Tilgāle Anita.

1969. gada absolventi - Beķere Inta, Beseris Edvīns, Ivzāne Aina, Kokina Maiga, Kukulītis Arnolds, Lācis Pēteris, Līdaks Modris, Neimanis Elmārs, Osis Oskars, Pocius Rimis, Pūpols Zigurds, Samsone Silvija, Starte Aldona, Staško Jānis, Tilgale Gunta, Tropiņš Uldis, Viļums Viesturs, Vunderliha Ailona, Zūkure Smaida, Babovika Silvija.

1970. gada absolventi - Cine Agrita, Daunīte Silvija, Dobkeviča Dainuvīte, Evarsons Agris, Feldmanis Oskars, Fiņķe Antra, Frīdentāls Aivars, Ivanovs Aivars, Kačevska Pārsla, Klanbergs Artūrs, Liekniņa Lija, Lipene Ināra, Lisovskis Voldemārs, Meldere Mairita, Mucenieks Juris, Ņukša Lūcija, Petrovskis Laimonis, Radvila Daina, Upmane Gunta, Žundo Ilmārs.

1971. gada absolventi - Beseris Imants, Beseris Ojārs, Bitenieks Tālis, Blumberga Arita, Ceplītis Dainis, Evarsone Velda, Ginters Alvis, Krūziņa Agra, Kukulīte Astra, Lisovska Lilita, Lisovska Lolita, Līdaks Irvalds, Muceniece Lita, Steķis Oskars, Šmaukstele Ruta, Štāle Juta, Turks Valdis, Vulis Helmuts, Žakatova Vera, Zemnieks Dainis.

1972. gada absolventi - Evarsone Aira, Feldmanis Dainis, Fiņķis Vairis, Ivanovs Maigonis, Koroševskis Aivars, Leidums Aivars, Neimanis Miervaldis, Osis Ojārs, Radziņš Imants, Rudevics Juris, Upmane Jautrīte.

1973. gada absolventi - Buks Mārtiņš, Evarsons Guntars, Gerasimovs Juris, Gulbis Gints, Kanbergs Ainārs, Kasparoviča Irēna, Krūtainis Agris, Muižniece Nargisa, Neimanis Oskars, Obricka Vija, Podāns Andris, Radvila Silvija, Štāls Jānis, Vule Ināra, Zamberga Ināra, Galanders Ilgonis, Zūkurs Jānis.

1974. gada absolventi - Buks Jānis, Daunītis Dainis, Evarsons Ilmārs, Evarsons Raitis, Kronbergs Ilgvars, Krūziņš Austris, Liepiņš Harijs, Oliņš Ainārs, Plotko Dainis, Plaude Ojārs, Radziņš Jānis, Staško Ēriks, Grīslis Uldis.

1975. gada absolventi - Buks Andris, Bindule Tatjana, Dzirkalis Harijs, Eversone Gunita, Grīnhofa Sandra, Karple Dace, Katlapa Gunta, Rutkovskis Einārs, Zamberga Mārīte, Šaripo Mirdza, Saulītis Māris, Šmakovs Valērijs.

1976. gada absolventi - Ābele Dace, Beķeris Andris, Bērziņa Sandra, Buka Anita, Butkēvica Sandra, Ēdolfa Gunita, Grīslis Andris, Lācis Ivars, Mazjānis Aivars, Muižniece Sandra, Ose Gunta, Rutkovskis Gunārs, Saulīte Inta, Ulmane Mārīte, Volkova Ina, Žaromskite Nijole.

1977. gada absolventi - Daiga Heidingere, Kasparovičs Arvīds, Kraučuks Aleksandrs, Liepiņa Lauma, Lipena Inta, Mozule Cilda, Neibauere Sandra, Ose Vizma, Plotko Edgars, Rūsis Dzintars, Stivriņš Dainis, Radvils Arnis.

1978. gada absolventi - Feldberga Antra, Kalnarājs Valentīns, Kāposta Daina, Kraučuka Svetlana, Kristholds Māris, Līdaks Gints, Plaude Inese, Olševska Antra, Šlēgeris Arvīds, Švāne Inita, Tautkevičaite Virgīnija.

1979. gada absolventi - Ābele Andris, Dišlers Aivars, Eversone Mārīte, Feldbergs Edmunds, Gerasimovs Jānis, Grīnhofa Sarmīte, Horsts Vilnis, Ivanovs Guntars, Kronberga Aisma, Liepiņš Agris, Nabačis Romas, Obrickis Viktors, Ulmane Andrīte, Zambergs Ojārs, Lukša Anita.

1980. gada absolventi - Buka Ērika, Kasparovičs Ričards, Oļševska Vineta, Osis Dzintars, Osis Ivars, Stivriņš Ilmārs, Tautkēviča Valija.

1981. gada absolventi - Dēze Anita, Fībigs Ainars, Glodens Romualds, Grīslis Jānis, Gruze Sana, Henzele Inita, Kalnarāja Astra, Montvila Inese, Rosickis Gunārs, Runka Ints, Staško Ivars, Zambergs Maigonis.

1982. gada absolventi - Gailis Andris, Kalnarājs Valdis, Kreicberga Zaiga, Olševska Julita, Paškēviča Lida, Pole Vineta, Rudakova Elita, Rūse Dace.

1983.gada absolventi - Baumanis Guntars, Gailis Juris, Klūga Guntis, Liepiņa Ineta, Petraitis Rihards, Stepensis Inese, Stivriņš Ivars.

1984. gada absolventi - Arāja Venta, Bērziņš Uģis, Harabadze Andris, Heidingers Dainis, Mortukāne Kristīne, Paškeviča Sanita, Petraitis Jāzeps, Šmelds Agris, Tomošaitīte Iveta, Ulmane Saulcerīte, Zuļķe Laila.

1985. gada absolventi - Bērziņš Aigars, Butkevičs Aldis, Butkevičs Andis, Dišlers Spodris, Graudiņa Laila, Henzelis Ivars, Kokins Guntars, Koroševskis Ivars, Rosickis Viesturs, Sausserdis Edgars, Šmelds Aigars, Volodkevičs Verners.

1986. gada absolventi - Bučjus Dzintars, Dišlers Normunds, Krauze Dzintars, Kravčuka Nadežda, Poška Aiga, Saulīte Inga, Siliņš Ziedonis.

1987. gada absolventi - Balsere Vita, Evašvili Kristīne, Lazdāne Līga, Motuzas Sauļus, Rauze Olga, Rosickis Andris, Sausserde Linda, Savva Juris, Sermole Velga, Šmaukstele Sarmīte.

1988. gada absolventi - Andreca Dace, Aukmanis Agris, Dēze Daira, Kasparoviča Aiga, Kasparovičs Aivis, Kravčuks Anatolijs, Putāns Uģis, Tautkevičs Romāns, Smilga Mārīte, Volodkeviča Vineta.

1989. gada absolventi - Rubenis Guntars, Sausserdis Egīls.

1990. gada absolventi - Brucis Jānis, Buta Romāns, Dišlers Aigars, Grošteina Andra, Kravčuka Iveta, Smilga Rudīte, Stola Irēna, Šmaukstele Judīte, Upmanis Ģirts, Žurovska Ilva.

1991. gada absolventi - Bučjus Lauris, Glodenis Mareks, Jaunzemis Kaspars, Kodols Agris, Lācis Edijs, Mortukāne Ieva, Sadovičs Valdis, Šmelds Raitis, Šmits Raitis, Timoškins Māris.

1992. gada absolventi - Andreca Gunta, Beķere Inga, Dišlere Inga, Kārkliņa Solvita, Kodols Juris, Rorbaha Indra, Stola Inese, Upmane Baiba.

1993.gada absolventi - Arta Eversone, Mārtiņš Kasparovičs, Ivo Krampītis, Liene Malkoviča, Dainis Siliņš.

1994.gada absolventi - Aiva Beķere, Ilgvars Granapskis, Liena Grošteina, Sigita Korņējeva, Arnis Sadovičs, Inga Stola, Inita Strausa.

1995.gada absolventi - Anda Krastiņa, Uģis Oliņš, Uldis Oliņš, Krišjānis Trumpe, Gunita Strausa, Diāna Šteinberga, Māra Volodkēviča.

1996. gada absolventi - Kristaps Eversons, Baiba Granapska, Zane Grošteina, Ligita Indriksone, Raitis Kodols, Ivo Korņejevs, Egija Lāce, Inta Neiciniece, Aivis Pušmucāns, Kaspars Putāns, Arnis Sprukts, Kitija Šmite, Raitis Timoškins.

1997. gada absolventi - Valērijs Buta, Vitālijs Buta, Raimonds Dižbite, Evita Feldmane, Aigars Feldmanis, Kristaps Jēcis, Gatis Krastiņš, Sanita Līdaka.

1998. gada absolventi - Gunita Deķe, Toms Grīslis, Jana Jautiķe, Linda Līdaka, Valerijs Mihailovs, Miks Miķelsons, Rūdis Neicinieks, Kristīne Oliņa, Normunds Sadovičs, Vita Sprukte, Sanita Zonberga.

1999. gada absolventi - Gunita Gulbe, Dairis Gulbis, Agnese Kasparoviča, Jānis Krampītis, Mārcis Miķelsons, Sandis Oliņš, Agnis Plotko, Gundega Rone, Evita Saulīte, Zanda Volodkeviča, Gita Zonberga, Sigita Zonberga.

2000. gada absolventi - Beķere Dace, Brujeva Inese, Laurinaitis Gatis, Millers Jānis, Rudakova Ieva, Rudakova Irīna, Rūsis Arvis, Sametis Edmunds, Šulca Baiba.

2001. gada absolventi - Afļitunovs Igors, Apse Mārtiņš, Bumbulis Jānis, Feldmanis Mārtiņš, Feldmanis Nauris, Grošteins Jānis, Janberga Agija, Līdaka Dace, Mihailova Oksana, Oliņš Kaspars, Pušmucāns Intars, Rone Teiksma, Saulītis Raivis, Skoriks Dmitrijs.

2002. gada absolventi - Bilavs Jānis, Brīvere Marika, Ērglis Dāvis, Gailis Varis, Grīslis Kaspars, Kalniņa Inga, Krūtainis Artūrs, Motuzs Artis, Plotko Sandis, Rūse Anete, Šteinbergs Toms, Ulmane Elīna, Uss Ivo.

2003. gada absolventi - Indra Gaile, Liene Gerasimova, Līga Grundmane, Ģirts Lipenis, Madara Motuza, Laura Plotko, Kristīne Rone, Oļegs Severjuhins, Ādams Skoriks, Fjodors Skoriks.

2004. gada absolventi - Apse Artūrs, Bertašus Līna, Dēze Arnis, Evarsons Kristians, Fībiga Liene, Kronbergs Aigars, Mihailovs Almands, Neimane Lelde, Plotko Mairis, Untiķis Sanita, Uss Signija.

2005. gada absolventi - Brīvers Oskars, Bumbulis Uldis, Dēze Andis, Gaile Marta, Gerasimova Signe, Ozola Lāsma, Sprukte Linda, Puriņš Māris, Staško Egita, Uss Ilgmārs.

2006.gada absolventi - Gaile Ieva, Gerasimovs Oskars, Heidingere Aija, Ķelpe Kintija, Martimijanovs Artūrs, Mihailovs Arvils, Neimane Dace, Račko Edgars, Račko Kristīne, Ronis Jānis, Sjanits Sandis, Zambergs Aivars.

2007. gada absolventi - Sanda Brujeva, Maija Dišlere, Aigars Feteris, Zane Tiltiņa, Edgars Mihailovs, Kristīne Plotko, Ance Puriņa, Andis Rasa, Katerīna Skorika, Kristīne Šulca.

2008. gada absolventi - Biļūns Toms, Freimane Madara, Henzele Linda, Mihailova Renāte, Polis Oskars, Rasa Santa, Sausserdis Salvis, Līga Severjuhina, Sjanits Andis, Šmelde Aira, Tarbuna Sintija.

2009. gada absolventi - Feteris Armīns, Fībiga Anta, Fībiga Baiba, Heidingere Maira, Kaļinka Monta, Kālis Jānis, Krancmane Laima, Ķelpe Agija, Lazdāns Artis, Motuzs Nauris, Račko Diāna, Rosicka Maija, Sausserdis Kristaps, Semjonovs Tomass, Vrobļevska Kristīne, Zamberga Ilze.

2010. gada absolventi - Dišlers Gundars, Gerasimovs Emīls, Lisinskis Mārtiņš, Martimijanovs Aigars, Poškus Uldis, Račko Karīna, Uss Krišs.

2011. gada absolventi - Bezdelīga Agrita, Bučjus Ingars, Elksnītis Klāvs, Gerasimova Gita, Lisinskis Kristaps, Rasa Anta, Sadoha Oskars, Šulcs Imants, Todlebens Edgars 

2012. gada absolventi - Ērglis Gustavs, Ieviņš Raivis, Kuzņecova Kitija, Kuzņecova Ksenija, Krišs Dāvids Labsvārds, Poškus Mārtiņš, Šulca Līga, Todlebens Edvīns. 

2013. gada absolventi - Fridrihsons Gints, Ieviņš Ēriks, Jasmonts Dzintars, Simsone Vineta, Smilga Kristīne, Zonberga Iluta. 

2014. gada absolventi - Dakša Jana, Ērglis Ansis, Krūmiņa Monta, Lisinska Agita, Pocius Reinis, Rācenis Niks, Rosickis Renārs, Šmelde Klinta, Upenieks Haralds, Veiss Haralds, Vilciņa Lāsma.   

2015.gada absolventi - Aleksejs Demidovs, Alīna Kužma, Amanda Ieviņa, Samanta Pociusa, Agita Klopšteina, Renārs Savva

Zantes mazpulka dalība Eiropas Savienības programmā Erasmus+ projektā „Jaunie novada saimnieki”.

01.10.2017 - 31.10.2017

   Biedrība "Latvijas Mazpulks” īsteno Eiropas Savienības programmu Erasmus+ projektu „Jaunie novada saimnieki”.

    Arī  541. Zantes mazpuka mazpulcēni 1. oktobrī piedalīsies Biedrības „Latvijas Mazpulki” rīkotajā diskusijā Kandavas novada domē. Tur uz sarunu tiks aicināti lēmumu pieņēmēji, uzņēmēji, un mazpulcēni.

Gatavojoties šai diskusijai, Zantes mazpulks tikās ar Kandavas novada uzņēmējiem Dainu Toku, kura nodarbojas ar laivu un SUP dēļu iznomāšanu un cep gardas kūkas, Antru Gaisu  -Cēres pagasta Lauku mājas „Kangari” saimnieci, kura nodarbojas ar bērnu vasaras nometņu organizēšanu, ražo produktus no ogām un augļiem un uzņem tūristus savās lauku mājās. 

Konsultāciju grafiks brīvlaikam

23.10.2017 - 27.10.2017

6.klases ekskursija

24.10.2017

Klāt brīvlaiks, kad var atpūsties no mācību darba un pienākumiem skolā! 6.klase 24.oktobrī devās ekskursijā uz galvaspilsētu Rīgu. Devāmies uz Dzelzceļa muzeju, kur iepazināmies ar dzelzceļa attīstību Latvijā, uzzinājām kādas profesijas ir saistītas ar dzelzceļu, kā arī bija iespēja apskatīt dažādu laika periodu vilcienus. Muzejā apskatījām dzelzceļa modelisma izstādi „Liliputija 2017”. Izstādē aplūkojām dažāda veida un mēroga dzelzceļa modeļus, Rīgas stacijas ēku 20.gs. 30.gados. Bija ļoti interesanti!

Tā kā esam aktīva klase, enerģiski atpūtāmies batutu parkā „Jump Space’’. Esam priecīgi par kopā pavadīto dienu!

                               Klases audzinātāja Laila

Zantes 5. Klase karjeras meklējumos Talsu novadā

23.10.2017

Ir sācies skolēnu rudens brīvlaiks. Kamēr citi skolēni vēl sapņoja saldā rīta miegā, Zantes 5. klase 23. Oktobrī rosījās skolas pagalmā. Nav laika gulēt! Jādodas mācību ekskursijā karjeru lūkot! Tagad jau vairs nevar plikus standartus  pildīt, jāseko modernismiem, kas saistās ar kompetencēm un citiem smalkiem padarījumiem.  Tā nu Zantes skolas 5. klase  tiecoties pēc kompetencēm un modernismiem devās karjeras iespējas lūkot.

Aizbraucot uz Talsu novadu, Vandzenes pagastu, skolēnus laipni sagaidīja koku fabrikas saimnieks Mārtiņš. Viņš stāstīja bērniem:”Cilvēkam, kurš strādā ar kokapstrādi, tā nav profesija! Tas ir dzīvesveids!” 5. Klases skolēni klausījās ar mutēm vaļā, jo ne tikai Mārtiņa lekcija bija aizraujoša, nopietnā aparatūra, kas atradās līdzās bija ietekmīga, kā arī Mārtiņa darinātie brīnumi reibināja tā, ka likās, skolēni ir iegriezušies kādā burvju pasaulē vai pasakā. Visapkārt raudzījās dažādi meistardarbi, rūķi lieli un mazi, rotaslietas, izdomai nebija robežu... Vēl lielākas mutes skolēniem iepletās, kad Mārtiņš vedot viņus, ieveda telpā, kur Mārtiņa čaklā sieva bija sarūpējusi aplam gardus cienastus, kas kaisīti ar pūdercukuru! Cienasti bija uzklāti uz galda, kas vien raisīja brīnumu izjūtas! Tik neparasts tas bija!  Sākumā skolēni kā kautrējoties tikai lūrēja uz smalko baltmaižu galdu, bet, kad saimnieces mudināti, pirmais kumoss tika izdarīts, tad jau pūdercukurs dancoja ne vien mutē, bet dažam labam uz degungala arī!

Tālāk jau saimniece mudināja skolēnus, lai ķerās klāt arī paši pie darba, jo galu galā Mārim pat līdzi bija pilnas kabatas ar smilšpapīru. Tad nu sākās ļembasts! Skolēni pucēja, pulēja dažādus izstrādājumus un vēl lielāks prieks, ka saimniece dāsni tos atļāva ņemt līdzi! Kad nu kokapstrādes profesija tika iepazīta, bija jādodas tālāk uz Keramikas pasauli. Tur saimniece Diāna podnieku priekšautā tērpusies laipni sagaidīja, sāka ar pamatīgu lekciju par podnieka darbu un pašnodarbināto iespējām. Skolēni klausījās, bet viens resns runcis gulēja un staipījās, sak es jau gan visu šo zinu no galvas, ja vajag parādīšu jums kā vajag podus veidot! Pēc lekcijas podniece Diāna jautāja vai tad 5. Klasei nav kādi jautājumi, 5. Klase teica:”Teorija ir laba lieta, labāk parādiet kā tad īsti praktisks darbs notiek! Uz ko Diāna ar pianista grāciju ar pirkstiem veidoja uz māla podnieka prasmju simfonijas. Arī 5. klasnieki pēc tam lipināja no māla dažādus ķeburus tik aizrautīgi, ka sārtvaidze mamma Aija nespēja vien knipsēt šamos smaklā foto aparātā.

Laiks jau arī nesēž kā vecs večuks un atkal bija jādodas tālāk. Braucot uz māju pusi vai tad ir iespējams pabraukt garām milzīgam veikalu kompleksam?! Nu nē! 5. klasnieki aši saskaitīja mammu dāsnās līdzi dotās monētas un špurks kā zvirbuļi jau lidoja veikalu durvīs iekšā! Tavu ēšanu autobusā! Cepumi un baltmaizes vai griezās karuselī, šoferis Normunds nespēja vien brēkt, lai ēd uzmanīgi! A ko 5.klasnieki! ? Atbildēja šim ar brašām dziesmām! „Sarkanbalti sarkans karogs augstu pacelts plīv! Strēlnieks iet par brīvi karot, tādēl mūžam dzīvs!”

Tagad jau daudzi lielās un bez maz vai jau par normu ir kļuvis, ka no Latvijas brauc darbos un karjeru veido ārzemēs. Taču 5.klasniekiem bija iespēja satikt cilvēkus tepat Latvijā, tepat kaimiņu novadā, kas ar savām rokām un prātu veidoja ne tikai vien karjeru, bet pelnīja maizi un dzīvoja laimīgi.

Ja grib, tad var! Viss ir tepat – mūsu pašu rokās un mūsos pašos....

 

Kurzemes – Zemgales mazpulcēnu projektu forums

21.10.2017

21. oktobrī Aizputē notika Kurzemes – Zemgales mazpulcēnu projektu forums.

541. Zantes mazpulku pārstāvēja:

  • Niks Brīvers ar projektu „Manas bites” –  1. vieta,
  • Madara Krūmiņa  ar projektu „Pētīsim kā aug šalotes sīpoli” –  1. vieta
  • Beāte Dislere ar projektu „Pētīsim kā aug šalotes sīpoli   - atzinība.

Mazpulcēni Artūrs Heidingers un Ralfs Krastiņš realizēja biznesa pojektu   „Šalotes sīpoli biznesam”.  Viņi izaudzēja un pārdeva  z/s „Ezerkauliņi”   114 iesaiņojumus, jeb 28,5 kg sīpolu. Šos sīpolus  varēs nopirkt veikala MAXIMA.

Kā sauleszaķēni veda Zantes skolēnus rudens zeltu rādīt

19.10.2017

19. oktobrī Zantē saule debesīs peldējās debesu bangās. Tās zeltaino matu mirdzums laistījās debesu jūras viļņos, kaisot skolas logos mazus sauleszaķēnus, kas nebēdnīgi rotājās uz palodzes spēlējoties lēkādami polku.

Mazie sauleszaķēni aicināja:” Sak, skolēn, nesēdi tikai gudro grāmatu rakstos, nāc iesim! Parādīšu tev kā rudens zelts uz zemes zaigo!” Sauleszaķēni ņēma mūsu ņipros skolēnus pie rokas un veda rudens zeltu rādīt...

Kaut arī koku krāsainās lapas gulēja Zantei apkārt kā krāsains austrumu paklājs, sauleszaķēni skolēnus aizveda uz netālo kara muzeju. Cik daudz tur rudens  zeltu bija samētājis! Tanki kā veci vectēvi sēdēja zem rudens lapu kažoka. Bruņmašīnu omes tērpušās krāsainās villainēs sveicināja sauleszaķēnus un skolēnus. Arī krustmāte lidmašīna izslējusi spārnus rudens lapu viļņu vidū smaidīja, ieraugot čaklos ciemiņus. Pats rudens nolaidās no koka galotnes, sita uz pleciem skolēniem, kuri kopā ar sauleszaķēniem ņēmās grābt zeltaino lapu birumu. Un Tavu čaklumu! Lapas gluži kā spēlēdamās meta kūleņus lielās kaudzēs, skolēni kā čaklas bites ātri vien savāca rudens zeltu milzīgās kaudzēs!  Rudens dāsni cienāja skolēnus ar gardām konfektēm, sak, esat pelnījuši čaklie rūķīši! Tagad muzeja opju tanki un omīšu mašīnas varēs zeltainos lindrakus un villaines drīz nomainīt pret baltām sniega drānām. Te kāds nebēdnis saules zaķēns piesteidzās un iečukstēja rudenim kaut ko ausī... Rudens pasmaidīja. Esot iztīrījis savus pieliekamos un izklājis īpaši krāsainus paklājus tepat pie skolas durvīm. Tos nu drīz būšot jāsaritina atkal čaklajiem skolēniem!

Saule pēc peldes iesēdās mākoņu laivā, mazie sauleszaķēni sasēdās kā cālēni tai līdzās. Rudens vējš iestūma laivu un saule ar sudraba airiem steidzās tālāk gājputnus pavadīt.

Čaklie Zantes rūķi gan devās uz pagarināto stundu nodarbībām, lai atkal sēstos pie grāmatu gudrībām, ja nu atkal notiek kāds brīnums! Kas to lai zina... J

KARJERAS NEDĒĻA ZANTES SKOLĀ

09.10.2017 - 13.10.2017
Karjeras nedēļa ir Valsts izglītības attīstības aģentūras un Nodarbinātības Valsts aģentūras aizsākta tradīcija, kad visā Latvijā norisinās karjeras atbalsta pasākumi. Tradicionāli šī nedēļa ir oktobra 2.nedēļa. Šajā nedēļā uzņēmumi ver vaļā durvis bezmaksas ekskursijām, lai radītu skolēniem izpratni par karjeras un nodarbinātības iespējām.

Karjeras nedēļa norisinājās no 9. līdz 15. oktobrim arī Kandavas novadā un mūsu skolā!

9.klase

Diena

Plānotās aktivitātes

Piezīmes

9.10.

Klases stunda „Profesiju daudzveidīgā pasaule”

 

9.10.

individuālas pārrunas ar KNIP karjeras konsultanti

 

11.10.

Videomateriāls „Mērķu nospraušana”

 

12.10.

Informācija par skolēnu izvēli pēc 9.klases absolvēšanas – skolu izvēle

Informācijas apkopošana par mācību iestādēm, kurās vēlas apgūt nākotnes profesiju

10.10.

Tikšanās ar Kandavas uzņēmēju Dainu Toku

 

 

8.klase

Diena

Plānotās aktivitātes

 

Piezīmes

9.10.

Aptauja par vecāku profesijām

 

Ielūgums vecākiem uz noslēguma pasākumu

10.10.

Aptauja par nākotnes profesiju + un -

 

 

11.10.

Videomateriāls par darba tirgu Latvijā pasaulē

 

12.10.

Darba iespējas pagastā, novadā

 

Ekskursija uz pagasta bibliotēku

13.10.

Tikšanās ar vecākiem: Ināru Timoškinu, Ligitu Roni

Saruna par izglītību, arodizvēli

 

6.klase

Diena

Plānotās aktivitātes

 

Piezīmes

10.10.

Tests „Manas prasmes un spējas”

Skolēni noskaidro savas stiprās un vājās puses

12.10.

Klases stunda „Profesiju daudzveidība”, video „Kā mainīsies profesijas nākotnē?”

Izpēte – pieprasītākās profesijas, prestižās. Profesijas, kuras mūsdienās vairs nav aktuālas.

 

3.-4.klase

Diena

Plānotās aktivitātes

 

Piezīmes

9.10.

„Bibliotēkas pasaulē”

Ekskursija un pasākums Viesatu bibliotēkā

Āra izglītības diena

12.10.2017

Kandavas novada Zantes skola piedalījās Āra izglītības dienā! Skolēni no koka veidoja latvju rakstu zīmes, un tās iekarināja skolas ozola zaros.No krāšņajām rudens lapām gatavoja dekorus klašu telpām un izlika dažādas ģeometriskās figūras. Sākumskolas skolēni mizoja un starpbrīžos piedāvāja skolas biedriem veselīgo našķi-burkānu. Piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs skolas parkā un apkārtnē. Vides draugu lielākais šī gada rudens projekts -kukaiņu māju būvēšana.Ar aizrautību un prieku šajā darbiņā piedalījās arī sākumskolas skolēni. No sūnām, lapām, zariņiem , kartona un citiem dabas materiāliem,komandā, vai pa vienam skolēni veidoja kukaiņu mājas, kuras izvietoja skolas pagalmā.Paldies par ieguldīto darbu un atsaucību skolēnu vecākiem!                                                                                                

                                                                             Vides draugu vārdā skolotāja-Zaiga Puriņa

<>


Jaunākās galerijas