Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” veiksmīgi turpinās skolā.


2020./2021. m.g.  27 izglītojamie iesaistījušies projektā. Priecē tas ,ka  nereti palīdzību lūdz paši jaunieši, jo saprot, ka nepieciešama palīdzība.Izglītojamie kļuvuši drosmīgāki, pašpietiekamāki, nebaidās vērsties pēc padoma un sadarboties.Arī attālināto mācību laikā notiek individuālās konsultācijas pēc saskaņota grafika.

<>


Jaunākās galerijas