Skolas padomes sastāvs no 2013./2014.m.g. -2015./2016.m.g.12.11.2015

Skolas padomes priekšsēdētājs – Kārlis Ērglis

Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece – Dace Roze


Skolas padomes locekļi:

Vecāki – Anda Besere, Ināra Timoškina, Juris Kodols.


Skolas vadība – direktore Kristīne Elksnīte, direktora vietniece –Elita Ose.


Skolotāji – Sintija Atvare


Skolēnu līdzpārvaldes prezidente – Signe Petrova


printēt
<>


Jaunākās galerijas