Kandavas novada Zantes pamatskolas Skolas padomes sastāvs no 2017./18.m.g. līdz 2020./2021.m.g.06.01.2018

Skolas padomes priekšsēdētāja – D. Petrova

Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece – E. Lāce

Skolas padomes locekļi  -

 I. Zonberga,

J. Semjonova,

J. Krūmiņš,

A. Libergs,

A. Pušmucāns

Skolas vadība - direktore K. Elksnīte.


Skolas padomes darba plāns 2018./2019. m.g.

<>


Jaunākās galerijas