Skolēnu pārvalde

Skolēnu līdzpārvaldes un EKO padomes darba plāns 2020./21.m.g. I semestrim

Kandavas novada Zantes pamatskolas EKO padomes skolēnu Līdzpārvaldes darba plāns 2020./2021.m.g.

 

Nr.p.k.

Plānotā aktivitāte

Laiks

Piezīmes

 

1.

EKO padomes līdzpārvaldes vēlēšanas

 

7. – 21.09.

 

2.

Aktīva sanāksme

 

21.09.

Amatu vēlēšana

3.

Tikšanāš ar skolas vadību

 

23.09.

 

4.

Labo darbu nedēļā

5.-11.10.

Atbildīgie Samanta, Marta

5.

Tikšanās ar vecāku Padomi

 

9.10.

Marta, Māris

6. 

Dejas izaicinājuma nedēļa

 

12. – 16.10.

Kristiāna

7. 

Pasaules Pārtikas dienai veltītījums – faktos

 

Aptauja par „Ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā”

15.10.

„Putrings” – 1.-4.kl.

 

Viktorija, Ieva

8. 

Mācību grāmatu pārbaude kopā ar vecāku pārstāvi un bibliotekāri

 

16.10.

Marta

9.

Pieredzes apmaiņa Jauniešu centrā „Nagla”

 

21.10.

 

10.

Helovīnu modes diena

 

30.10.

Samanta

11. 

Mārtiņdienas fotostūrīša iekārtošana

 

8.11.

Ralfs

12.

Ciemošanās - Pie pirmsskolas bērniem „Mārtiņdiena”

 

Marta, Samanta, Ralfs

13.

Iesaiste Patriotu nedēļā

 

11.-18.11.

Pēc pasākuma plāna

14.

Labdarības mēnesis

-        Labākais klases noformējums

-        Akcija – Iepriecini vientuļos cilvēkus!

-        Apsveikums Labdariem!

-        Piparkūku darbnīca pirmskolas bērniem;

 

1.12.- 15.12.

 

15.

Jauniešu centra „Nagla” aktivitāšu apmeklēšana

 

1.sem.regulāri

 

Skolēnu Līdzpārvaldes un EKO padomes vēlēšanas

980985cf_0532_427e_b41d_74baec7a7511.jpg

 

No 7.septembra līdz 21.septembrim skolā notika gatavošanās skolēnu EKO padomes un līdzpārvaldes vēlēšanām

Vecāko klašu skolēni veidoja savas partijas, zīmēja plakātus un uzsaukumus ar darbības mērķiem un uzdevumiem. Divu nedēļu garumā partiju kandidāti iepazīstināja visus skolas skolēnus ar programmām un aicināja balsot.

 21.septembrī notika balsošana, kur katrs skolēns apliecinot ar savu parakstu balsoja par izvēlēto partiju.

Vēlēšanu rezultāti:

 

1.       vieta - partijai „Visums”

2.vieta -  partijai „Mūsējie”

3.vieta – partijai „Sadarbība”

 

Parlamenta sastāvs:

1.       Santa 9.kl.

2.       Kristīne 9.kl.

3.       Kristers 9.kl.

4.       Samanta 8.kl.

5.       Marta 9.kl.

6.       Kristiāna 5.kl.

7.       Artūrs 5.kl.

8.       Sandijs 6.kl.

9.       Kristers 6.kl.

10.Māris 8.kl.

11.Mareks 8.kl.

12.Ieva 7.kl.

13. Viktorija 7.kl.

Skolēnu līdzpārvaldi koordinēs skolotāja Elita


<>


Jaunākās galerijas