Kandavas novada Zantes pamatskolas skolotāji12.02.2018

Mācību priekšmets

Skolotājs

Klases, kurām māca

Audzināmā klase

Latviešu val.

Literatūra

A.Grundmane

2., 5., 7.,  9.

2.klase

D.Poška

3.kl., 5.kl.,6.kl., 8.kl.

3.klase

Z.Puriņa

1.kl.

1.klase

A.Krūtaine

4.kl.

4.klase

Angļu valoda

Ē. Ieviņš

1. – 9.

Krievu valoda

A.Gaile

6.,7.,8.,9.

9.klase

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Sociālās zinības

L.Šaicane

5.,6.,7.,8.,9.

6.klase

Sociālās zinības

Z.Puriņa

1.,2.,3.

A.Krūtaine

4.

Fizika

J.Ostrovska

8.,9.

Matemātika

J.Ostrovska

5., 7.,8.,9.

7. klase

D.Poška

3.

Z.Puriņa

1.

A.Grundmane

2.

 

A.Gaile

6.

 

A.Krūtaine

4.

Informātika

K.Jekuma

5.,6.,7.

Bioloģija

Ģeogrāfija

A.Gaile

7.,8.,9.

Dabaszinības

D.Poška

5.,6.

Z.Puriņa

1.,2.,3.

A.Krūtaine

4.

Ķīmija

D.Krauklis

8.,9.

Mūzika

D.Krauklis

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

     5.klase

Vizuālā māksla

E.Ose

5.,6.,7.,8.,9.

8.klase

Z.Puriņa

3.

A.Krūtaine

1.,2.

Mājturība un tehnoloģija

I.Ābele

D.Krauklis

A.Krūtaine

5.- 9.kl

5. – 9. kl

1. – 4.kl.

Sports

L.Šaicane

D.Krauklis

1.-4.

5. – 9.

Ētika

Z.Puriņa

A.Grundmane

D.Poška

 

1.

2.

3.

 


 Pirmsskolā: - jauktās grupas audzinātāja Ieva Ābele,

                     - 5 gadīgās grupas audzinātāja Agita Holšteina,

                     - 6 gadīgās grupas audzinātāja Marita Jekuma.

<>


Jaunākās galerijas