Kandavas novada Zantes pamatskolas skolotāji17.10.2017

Mācību priekšmets

Skolotājs

Klases, kurām māca

Audzināmā klase

Latviešu val.

Literatūra

A.Grundmane

2., 5., 7.,  9.

2.klase

D.Poška

3.kl., 5.kl.,6.kl., 8.kl.

3.klase

Z.Puriņa

1.kl.

1.klase

A.Krūtaine

4.kl.

4.klase

Angļu valoda

Ē. Ieviņš

1. – 9.

Krievu valoda

A.Gaile

6.,7.,8.,9.

9.klase

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Sociālās zinības

L.Šaicane

5.,6.,7.,8.,9.

6.klase

Sociālās zinības

Z.Puriņa

1.,2.,3.

A.Krūtaine

4.

Fizika

S.Kļava

8.,9.

Matemātika

S.Kļava

5., 7.,8.,9.

7. klase

D.Poška

3.

Z.Puriņa

1..

A.Grundmane

2.

 

A.Gaile

6.

 

A.Krūtaine

4.

Informātika

I.Ābele

5.,6.,7.

Bioloģija

Ģeogrāfija

A.Gaile

7.,8.,9.

Dabaszinības

D.Poška

5.,6.

Z.Puriņa

1.,2.,3.

A.Krūtaine

4.

Ķīmija

D.Krauklis

8.,9.

Mūzika

D.Krauklis

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

Vizuālā māksla

E.Ose

5.,6.,7.,8.,9.

8.klase

Z.Puriņa

3.

A.Krūtaine

1.,2.

Mājturība un tehnoloģija

I.Ābele

D.Krauklis

A.Krūtaine

5.- 9.kl

5. – 9. kl

1. – 4.kl.

Sports

L.Šaicane

D.Krauklis

1.-4.

5. – 9.

Ētika

Z.Puriņa

A.Grundmane

D.Poška

 

1.

2.

3.

 

 

<>


Jaunākās galerijas