Kandavas novada Zantes pamatskolas skolotāji 2018./2019. m.g.01.09.2018

Mācību priekšmets

Skolotājs

Klases, kurām māca

Audzināmā klase

Latviešu valoda

Literatūra

A.Grundmane

3.,6.,8.,9.

3.

Latviešu valoda

Literatūra

D.Poška

4.,7.

4.

Latviešu valoda

Literatūra

Z.Puriņa

2.

2.

Latviešu valoda

Literatūra

A.Ņukša

1.,5.

1.

Angļu valoda

Ē.Ieviņš

1.-9.

6.

Krievu valoda

A.Gaile

6.-9.

5.

Latvijas vēsture

 

L.Šaicane

6.-9.

7.

Pasaules vēsture

L.Šaicane

6.-9.


Sociālās zinības

A.Ņukša

1.


Sociālās zinības

Z.Puriņa

2.


Sociālās zinības

A.Grundmane

3.


Sociālās zinības

D.Poška

4.


Sociālās zinības

L.Šaicane

5.-9.


Fizika

J.Ostrovska

8.-9.

8.

Matemātika

A.Ņukša

1.,3.


Matemātika

Z.Puriņa

2.


Matemātika

D.Poška

4.


Matemātika

A.Gaile

5.


Matemātika

J.Ostrovska

6.-9.


Informātika

G.Valdmanis

5.-7.


Bioloģija

A.Gaile

7-9.


Ģeogrāfija

A.Gaile

7-9.


Dabas zinības

A.Ņukša

1.


Dabas zinības

Z.Puriņa

2.,3.


Dabas zinības

D.Poška

4.-6.


Ķīmija

I.Ērgle

8.-9.


Mūzika

A.Holšteina

1.-4.


Mūzika

K.Elksnīte

5.-9.


Vizuālā māksla

A.Krūtaine

1.-4.


Vizuālā māksla

E.Ose

5.-9.

9.

Mājturība un tehnoloģijas

A.Krūtaine

1.-4.


Mājturība un tehnoloģijas

E.Ose

5.-9.

Mājturība un tehnoloģijas

A.Millers

5.-9,


Sports

L.Šaicane

1.-4.


Sports

T.Tripāne

5.-9.


Ētika

A.Ņukša

1.


Ētika

Z.Puriņa

2.


Ētika

A.Grundmane

3.


Pirmsskolā:

  • Jauktās grupas audzinātājā: Ieva Ābele
  • 5 gadīgās grupas audzinātāja Marita Jekuma
  • 6 gadīgās grupas audzinātāja Evita Dimza


Direktore: Kristīne Elksnīte

<>


Jaunākās galerijas