Lapas karte

Jaunumi

Miķeļdiena Zantes pamatskolā un pirmsskolas grupās

29.09.2015

img_20150930_175749.jpgKā katru gadu Zantes pamatskolā tika svinēta Miķeļdiena. Katra klase bija izveidojusi dažādus veidojumus no dārzeņiem, kuri tika izlikti skaistā izstādē skolas priekšā. Skolas zālē norisinājās Miķeļdienas tirdziņš, kur varēja iegādāties visādus gardumus. Pēc tam skolēni piedalījās rotaļās un konkursā. Pirmsskolu grupas bērni našķojās ar āboliem, bumbieriem un vīnogām. Spieda un degustēja sulas no āboliem, bumbieriem un burkāniem. Gatavoja dažādus veidojumus no atnestajiem dārzeņiem. Gāja rotaļās, minēja mīklas un cienājās ar dažādiem našķiem. Noslēgumā apmeklēja izstādi „ Zantes rekorddārzenis 2015” Zantes kultūras namā

Lasīt visu ziņu galerija (30)

Zantes pamatskola svin 130

26.09.2015

img_3445_0.jpg

26.septembrī ar jubilejas salidojumu Zantes pamatskola atzīmēja savas pastāvēšanas 130. gadadienu.

Uz skolas salidojumu un jubilejas svinībām gan no tuvienes, gan tālienes bija ieradušies ap 150 viesu, kuru ikdiena ir atšķirīga, un tomēr visus vieno Zantes skola - absolventi, skolotāji un darbinieki.

Skolas salidojumi vienmēr ir sirsnīgas, mīļas un gaidītas tikšanās ar jaunību un skolas gadiem. Ir ko atcerēties un pārrunāt, kopīgi izstaigājot vecās takas, patīkami redzēt, kā gadu no gada mainījusies skola, satikt savus klases biedrus, skolotājus un klases audzinātāju. Svinīgā vakara vadītāji Jānis, Maira un Aira visus klātesošos aicināja atskatīties uz skolas pagājušajiem 130 gadiem, piedzīvoto un padarīto. Savukārt, Zantes pagasta pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs, Zantes pagasta kultūras nama Jauniešu deju kolektīvs, Zantes pagasta kultūras nama vīru vokālais ansamblis un skolas 5.-9. klašu ansamblis klātesošos priecēja ar dziesmām un dejām. Aplausu vētru izpelnījās bijušie skolas absolventi Vairis Fiņķis, Gints Gulbis un Andris Podāns, kas apvienojušies muzikālā apvienībā "Skolas puikas". Kā jau svētku reizē pieklājas- īpašs paldies tika teikts arī bijušajiem direktoriem un skolotājiem par godprātīgu un radošu darbu.

Skolu lielajā jubilejā sveica arī Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa un novada skolu direktores, kā arī Zantes pagasta pārvaldnieks Jānis Kālis.

Zantes pamatskolas pirmie oficiālie pirmsākumi minami ar 1885.gadu, bet dažādi fakti liek domāt, ka skola bijusi jau agrāk. Skolu 1925.gadā pārcēla uz bijušās muižas ēku, kur tā atrodas vēl tagad. 1999.gada vasarā skolā tika uzsākts kapitālais remonts, bet 2001.gadā realizēja Pasaules bankas finansēto skolas siltināšanas projektu. 2002. gadā skola iegūst augstāko novērtējumu valstī lauku skolu grupā- Draudzīgā aicinājuma balvu Gudro pūci. Kopš 2007. gada par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Zantes pamatskola saņēmusi starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu.

Šobrīd skolā strādā 18 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki. Skolā mācās 95 audzēkņi, kas apgūst pamatizglītību un 33 mācās pirmsskolas programmā.

Lasīt visu ziņu galerija (29)

Starptautiskas ugunsdzēsības sacensības “ Brašais ugunsdzēsējs 2015”

25.09.2015
ugunsdzeseju-sacensibas-029.jpg

Piektdien, 25. septembrī, pļavā pretī Jelgavas pilij, Lielupes krastā, norisinājās starptautiskas sacensības ugunsdzēsības sportā «Brašais ugunsdzēsējs», kur spēkiem mērojās 38 komandas no visas Latvijas un Lietuvas. Sacensībās dalībnieki sacentās četrās grupās – VUGD struktūrvienību, brīvprātīgo ugunsdzēsēju, jauniešu un sieviešu grupa.

Zanti pārstāvēja 3 komandas - jauniešu, sieviešu un vīru komanda.

Dalībniekiem komandās nācās rādīt savas ugunsdzēsības iemaņas šļūteņu izvilkšanā, savienošanā, motorsūkņa darbināšanā, ūdens padošanā pa šļūtenēm no ūdenstilpnes un mērķu piepildīšanā ar ūdeni. Rezultātu ieskaitīja tikai tad, ja visas darbības izpilda precīzi.

Zantes vīri izcīnīja trešo vietu ar rezultātu 51,48 sek. Zantes sieviešu komanda sacensības beidza ar rezultātu 1 min un 15, 48 sek, Zantes jaunieši – 59,11 sek.

Šī bija ļoti laba pieredze, īpaši jauniešu komandām, lai spētu saliedēti darboties komandā, koncentrēties un parādīt labāko . Visi braucām mājās ar gandarījuma sajūtu par labi padarītu darbu un medaļām.

Lasīt visu ziņu galerija (11)

Ekoskolu zaļais karogs šogad atkal plīvos Zantes skolā

25.09.2015
30.jpg

17 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Minēto skolu skaitā ir arī Kandavas novada Zantes pamatskola. Vēl 44 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks 25. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pasākumā piedalīsies Zantes skolas skolēni N.Brīvers un E.Kodols, kopā ar skolas ekodarba vadītāju skolotāju Zaigu Puriņu.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Kandavas novada Zantes pamatskola ekoskolas Zaļo karogu saņems 8 gadu pēc kārtas. Tas iespējams tikaisadarbojoties skolas skolotājiem, skolēniem, vecākiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 43 000 skolas.

Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Zinību diena ar Pepiju un Anniku

01.09.2015

img_2566.jpg

2015./2016. mācību gads Zantes pamatskolā iesākas īpaši, jo 1.-6.klašu skolēni tērpušies jaunajās skolēnu formās. Skolai šis ir arī salidojuma gads.

Zinību dienas pasākumā piedalījās A.Lindgēnes stāsta varones Pepija un Annika. Tēlos iejutās 9.klases audzēknes Signe Petrova un Laura Besere.

Šogad mācības 1.klasē uzsāka 11 skolēni, klases audzinātāja Daiga Poška.

Pepijai ļoti patīk jautrība, tāpēc pirmklasnieki tika izkustināti rotaļā un kā vēlāk noskaidrojās, dāvanas-somas, Pepija bija paslēpusi savā lielajā ceļojuma somā. Pirmklasniekiem skolas somas pasniedza domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts .

Tika sveikti arī pārējie skolotāji: 2.klasi audzinās –Anita Krūtaine,3.klasi-Zaiga Puriņa,4.klasi-Laura Novickaite,5.klasi-Anita Gaile,6.klasi –Elita Ose, 7.klasi- Antra Grundmane, 8.klasi- Laila Šaicane, 9.klasi-Antra Grundmane. Ar pirmskolas bērniem strādās Zinta Grošteina, Ieva Ābele un Marita Jekuma. Ķīmiju mācīs Iveta Ērgle, zēnu mājturību Normunds Kupcāns . Šogad skolā darbu uzsāk jaunas skolotājas Laura Novickaite un Sandra Šteinberga, viņas mācīs angļu valodu un mūziku.

Svētku turpinājumā direktore sveica skolotājus nozīmīgās darba jubilejās: Anitu Krūtaini- 45 gadi, Daigu Pošku-35 gadi, Sintiju Atvari-5 gadi, Normundu Pošku-10 gadi.

Maritai Jekumai tika izteikta atzinība par ieguldīto darbu gatavojot skolēnus 1.-4.klašu deju kolektīvu dziesmu svētkiem.

Pēc svinīgā pasākums kultūras namā bērni ar vecākiem devās uz skolu uz savām klasēm.

Lai veiksmīgs šis mācību gads!

Lasīt visu ziņu galerija (10)
<>


Jaunākās galerijas