Lapas karte

Zantes pamatskolas pedagogi piedalās Erasmus+ apmācībās Tenerifē.


1.jpg089ab0a2-a77a-43de-bd3e-5ed50140f236.jpgNo 13.03.-17.03. Zantes pamatskolas pedagogi A.Besere un Ē.Ieviņš  kopā ar kolēģiem no Rumānijas Erasmus+ personu mobilitātes projekta “21.gadsimta skolotājs – prasmīgs IKT lietotājs mācību stundā” (projekta kods: Nr.2021-2-LV01-KA122-SCH-000042125) ietvaros apguva dažādas metodes un digitālos rīkus – aplikācijas, mājaslapas, spēles un dažādus citus metodiskos materiālus, kas pedagogam palīdz padarīt mācību procesu modernāku un interesantāku skolēniem, veicina skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmes, digitālo pratību, problēmrisināšanas un kritiskās domāšanas prasmes, kā arī veicina skolēnu radošumu un loģisko domāšanu. Tāpat veicina skolēnu valodas kompetences. Piedāvātie digitālie rīki pedagogam atvieglo gatavošanās procesu mācību stundām, samazinot ieguldīto laiku materiālu atlasē un sagatavošanā, pēcāk arī skolēnu darbu labošanā.

Projektā izmantotie digitālie rīki:

Projekta koordinators Ē.Ieviņš

2.jpg 1.jpg 3.jpg 089ab0a2-a77a-43de-bd3e-5ed50140f236.jpg
<>


Jaunākās galerijas