Lapas karte

Kontakts ar savējiem!

28.10.2022

valsts-jaunatnes-programma.jpg

Šajā mācību gadā Zantes skolā tiek īstenots - “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projekts”

Skolas jauniešu ikdiena ir saistīta ar savstarpējo komunikāciju un sadarbošanos, taču ne vienmēr tā izdodas, jo novērotas vidējas prasmes komandu darbā, nedrošība jaunu uzdevumu veikšanā un savstarpējā saziņā. Skolēniem ir grūtības sadarboties gan vienaudžu starpā, gan ar skolotājiem un dažreiz arī vecākiem. Sadarbību starp izglītojamajiem,
pedagogiem un administratīvo skolas personālu var vērtēt kā vāju un atturīgu.

  Lai uzlabotu situāciju, ir nepieciešams izveidot vienaudžu izglītotāju komandu, kas dažādu aktivitāšu nodarbībās un pasākumos uzlabotu savstarpējo komunikāciju un veicinātu psihoemocionālo labbūtību, līdz ar to saliedētība izglītības iestādē būs vērsta uz psiholoģiskā klimata uzlabošanu un emocionāli drošas un pozitīvas vides veidošanu ar vienaudžiem, skolotājiem un vecākiem.

Projekta darbā piedalās Skolēnu līdzpārvalde un protams tie, kas vēlās attīstīt sevī līdera prasmes.

Atbalsta personas ir skolotājas Elita un Anda.

Līdz rudens brīvdienām jau notikušas trīs nodarbības:

  1. Iepazīšanās un komandas izveide;
  2. Tikšanās un pieredzes brauciens - Kuldīgas Jauniešu mājā;
  3. Saliedēšanās nometne ar līdera prasmju attīstīšanu un galda spēļu turnīriem, pozitīvas vides radīšanai;

Pasākumu un apmācību cikls turpinās. Lai mums izdodas!

whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-44-2.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-44.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-44-1.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-45.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-45-2.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-46.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-45-1.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-47-1.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-47.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-48-1.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-48.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-49-1.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-49.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-50-1.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-50.jpg whatsapp-image-2022-10-26-at-19-19-51.jpg
<>


Jaunākās galerijas