Lapas karte

2019./20.m.g.

Zantes mazpulks Beāte Dišlere saņem goda nomināciju “Augsim Latvijai!”

18.05.2020

97356463_3406368992730265_6428884198873890816_o.jpgArī šogad norisinājās gadskārtējais mazpulku pasākums – Goda nominācijas. Šādai nominācijai var tikt izvirzīts mazpulcēns, kas vismaz 5 gadus ir čakli rakstījis un aizstāvējis projektus, ko var apliecināt ar iegūtajiem sertifikātiem projektu forumos.

Ir noskaidroti 2020.gada Goda nominācijas konkursa “Augsim Latvijai” laureāti. Starp 15 laureātiem ir  arī 451. Zantes mazpulks Beāte Dišlere. Zantes mazpulka vadītāja Anita Gaile Beāti raksturo kā aktīvu mazpulcēnu: “Vienmēr izpilda sev uzticētos pienākumus. Piedalās mazpulka pasākumos skolā un ārpus tās. Meitenei piemīt liela atbildības sajūta. Visi viņas izstrādātie projekti ir par dārzeņu audzēšanu: kartupeļiem, sīpoliem, tomātiem, pupiņām. Projektus Beāte raksta rūpīgi un ar lielu interesi, jo viņai patīk tas, ko viņa dara! Visu iesākto izdara līdz galam. Ar prieku palīdz jaunajiem mazpulcēniem iejusties mazpulkā un sniedz padomus projektu realizēšanā. Šogad Beāte piedalījās Kandavas novada konkursā “Gada jaunietis 2019””.

Lasīt visu ziņu

Pēdējā skolas diena!

29.05.2020

20200529_110132.jpg29.05. Mācību gada noslēgums.

Sniedzies pēc mērķa,

Traucies pret kalnu,

Skaistāko nākotni darini sev!

 

Jau atkal ir pagājis mācību gads. Šoreiz ar izaicinājumu skolotājiem, skolēniem un vecākiem, mācoties un apgūstot jaunus mācīšanās rīkus attālināti. Bija grūti, izaicinoši, bet beigās gandarījums gandrīz katram, kad tika apgūts kaut kas jauns, neparasts. Šogad mācību gads beidzās bez ikgadēji tradicionālā “pēdējā zvana”, devīto klašu eksāmeniem un pēdējās klātienes klases stundas, saņemot liecības. Neskatoties uz attālinātajām darbībām, tiešsaistē tika godināti skolas Zelta un Sudraba liecību ieguvēji, un Eko skolas Zaļie cilvēciņi. Noslēgumā skolotāji nosūtīja video sveicienu visiem skolēniem, novēlot vasarā atpūsties, lasīt grāmatas, sportot , pastrādāt dārzā, radīt brīnumus un ticēt tiem, lai ar jauniem spēkiem tiktos pēc 92 dienām septembrī.

Zelta liecību saņem izglītojamais, kuram nav zemāku vērtējumu par 8 ballēm  un vidējais gada vērtējums ir vismaz 8,5 balles. Šogad Zelta liecību saņēma Madara Krūmiņa un Paula Buta ar vidējo vērtējumu 8,5. Sudraba liecību saņem izglītojamais, kurš ieguvis ne zemāku vērtējumu par 7 ballēm un vidējais gada vērtējums ir vismaz 8,0. Šogad tie ir Vanesa Fekļistova, Elizabete Grīnvalde un  Māris Uldis Doniņš.

Makulatūras vākšanas akcijā pateicību saņēma Doniņu un Zonbergu ģimenes, kuras šogad nodeva visvairāk makulatūras. Akcijā “Izlietotās baterijas”, tās vācot 3 gadus, uzvarētāju laurus plūca Kāļu ģimene, bet akcijā “Nolietotās elektropreces” uzvarētāju gods tika Petrovu ģimenei.

Paldies skolēniem, vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu!

Lai jauka vasara un tiksimies septembrī!

PuMPuRS kursi

03.06.2020

img_20200603_wa0000.jpg

2.-3.06.2020 Kandavas novada Zantes pamatskolas skolotājiem notika kursi „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kuros iepazinās ar 3 moduļiem.

Kursu mērķis bija  veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:

- pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;

- konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;

- izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;

- īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;

- sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);

- attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā - PMP) risku mazināšanai;

- integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.

 

1.modulis - Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai (4h).

Kurā uzzināja :

- kā strādāt ar ESF projektā "Pumpurs" izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

- kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

- kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

- kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

- kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

2.modulis - Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas (4h)

Dalībnieki pilnveidoja prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem

un uzzināja:

- ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;

- kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;

- ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

3.modulis - Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai (4h).

Dalībnieki nostiprināja  zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem un saturiski  uzzināja:

- kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;

- kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;

- ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;

- kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

 

Skolotāji klausījās , diskutēja, analizēja situācijas kopā ar brīnišķīgu lektoru  Aivaru Dresmani.

<>


Jaunākās galerijas